Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Německý | Navazující studium | 

Výuka jazyků začíná v zimním semestru prvního ročníku a je pouze na pokročilé úrovni. Je čtyřsemestrální, v rozsahu 0–2 a je ukončena zkouškou. Student si povinně vybere jeden z jazyků: A, N. Doporučuje se pokračovat ve studiu jazyka, který studoval na střední škole.  

V každém semestru je výuka ukončena zápočtem, ve 4. semestru výuky jazyka zápočtem a zkouškou při kreditovém hodnocení 2–2–2–2.

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Je povinen plnit zadané písemné a ústní úkoly. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální úspěšnost u testu je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry, skládá se z písemné části (souhrn učiva celé knihy a odborné texty) a ústní části (prezentace a zkoušení z témat zadaných okruhů).