Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Odborná letecká Angličtina | Navazující studium | Německý | Ruský

Výuka jazyků začíná 1. seminářem v letním semestru prvního ročníku, poktačuje 2. seminářem v zimním semestru druhého ročníku. V následném letním semestru 2. ročníku výuka není a pokračuje 3. seminářem v zimním semestru 3. ročníku. Poslední, 4. seminář je narozvrhován na letní semestr 3. ročníku. Rozsah seminářů je 0–2 a celý předmět je ukončen zkouškou. Student si povinně vybere jeden ze tří neslovanských jazyků: A, N, nebo ruštinu. Doporučuje se pokračovat ve studiu jazyka, který studoval na střední škole. 

Jazyky jsou nabízeny pouze na úrovni středně pokročilé (označena jako c). V případě, že nedojde k naplnění skupiny u zvoleného jazyka (např. N, R), bude nutné si vybrat jiný jazyk (např. A).

Student je povinen získat celkem 4 zápočty (za jednotlivé semestry v řádném zkouškovém období) a zkoušku do konce 6. semestru. Účast na zkoušce je podmíněna získáním všech čtyř zápočtů.

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální úspěšnost testu je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět.