Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Německý | Španělský | Ruský

Student tohoto oboru je povinen si zapsat a během studia absolvovat anglický a německý jazyk v rámci povinných předmětů (CJ 1, CJ 2) a další cizí jazyk jakožto povinně volitelný (CJ 3).

Výuka CJ 1 (A) začíná v zimním semestru 1. ročníku a je pouze na pokročilé úrovni. Je čtyřsemestrální v rozsahu 0-2. V každém semestru je výuka ukončena zápočtem, ve 4. semestru zápočtem a zkouškou při kreditovém hodnocení 2–2–2–2.

Výuka CJ 2 (N) začíná v zimním semestru 1. ročníku. Výuka CJ 2 je čtyřsemestrální v rozsahu 0-2. V každém semestru je výuka ukončena zápočtem, ve 4. semestru zápočtem a zkouškou při kreditovém hodnocení 2–2–2–2.

Výuka CJ 3 (R/Š) začíná v zimním semestru 2. ročníku. Lze zvolit španělštinu nebo ruštinu, a to na začátečnické úrovni. Podmínkou pro otevření skupiny je zápis minimálně 10 posluchačů. Výuka CJ 2 je čtyřsemestrální v rozsahu 0-2. V každém semestru je výuka ukončena zápočtem, ve 4. semestru výuky jazyka zápočtem a zkouškou při kreditovém hodnocení 2–2–2–2.

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí předmět opakovat.