Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechatronika, Nanotechnologie

Osnovy

Jazyk Anglický | Navazující studium

Výuka jazyků začíná v zimním semestru prvního ročníku. Je čtyřsemestrální, v rozsahu 0–2 a je ukončena zkouškou.

Jazyk anglický je nabízen na dvou úrovních, a to mírně (označena jako b) a středně pokročilé (označena jako c). Studenti 1. ročníku si volí úroveň sami, pro orientaci o úrovni znalostí mohou absolvovat vstupní rozřazovací test v univerzitním elektronickém výukovém systému. Pro jazyk německý, ruský, španělský nebo francouzský zvolí automaticky nabízenou úroveň pro středně pokročilé. Z důvodu nízkého počtu studentů se nižší úrovně nebudou otevírat.

Student je povinen získat celkem 4 zápočty a zkoušku při kreditovém hodnocení 2-2-2-2.

Zápočty za jednotlivé semestry posluchač získá u vyučujícího, jehož cvičení navštěvoval v daném semestru. Je povinen plnit zadané písemné a ústní úkoly. Student musí splnit 80% účast. K získání zápočtu má student maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny, minimální úspěšnost testu je 65%.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví u opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry, skládá se z písemné části (souhrn učiva celé knihy) a ústní části (dané okruhy).

Informace pro období, kdy výuka probíhá distančně:

V případě on-line výuky je student povinen mít funkční mikrofon po celou dobu výuky. Pokud student nemá mikrofon k dispozici, započítává se mu absence. Doporučujeme zapnout i kameru. Pro absolvování zkoušky je povinné mít zapnutý mikrofon i kameru.