Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ubytovací kancelář se nachází v přízemí budovy B vysokoškolských kolejí. Pracovníci Ubytovací kanceláře zajišťují veškeré administrativní činnosti týkající se ubytování studentů na koleji v Ostravě-Porubě.

Jedná se především o:

  • ubytování studentů (podpis Smlouvy o ubytování, obdržení klíče od pokoje)
  • ukončení ubytování (odevzdání vystěhovacího lístku a klíče od pokoje)
  • výběr pokoje, popř. výměna pokoje
  • evidence plateb za ubytování a nedoplatků
  • úhrada kolejného popř. jiných služeb
  • poskytování informací spojených s administrativou ubytování studentů
  • poskytnutí potvrzení o ubytování
Budova-B_Ubytovaci-kancelar_vstup.jpg

Kontakty

Úřední hodiny