Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ubytovací služby poskytují kompletní servis týkající se údržby a oprav celého areálu vysokoškolských kolejí. Běžné opravy zajišťují zaměstnanci Ubytovacích služeb. Opravy velkého rozsahu zabezpečují externí firmy vybrané na základě výběrových řízeních.

Způsoby hlášení závad:

  • do Knihy závad po přihlášení do systému ISKAM. Výhodou je možnost sledování stavu závady.

Elektrorevize:

Používání prodlužovacích šňůr je podmíněno řádně provedenou revizí zaměstnancem údržby Ubytovacích služeb, který opatří prodlužovací šňůru informací o provedené revizi a sepíše o revizi předepsané záznamy. Používání prodlužovacích šňůr je povoleno pouze k počítačům, kde je to nevyhnutelně nutné.

Žádost o provedení kontroly nahlaste přes systém ISKAM do Knihy závad. Kontrolu následně provedou pracovníci údržby.