Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ubytovací služby poskytují kompletní servis týkající se údržby a oprav celého areálu vysokoškolských kolejí. Běžné opravy zajišťují zaměstnanci Ubytovacích služeb. Opravy velkého rozsahu zabezpečují externí firmy vybrané na základě výběrových řízeních.

Způsoby hlášení závad:

  • vyplnit formulář "hlášení závad", který najdete na našich webových stránkách
  • využít poštovních schránek, které najdete v případě malých budov na každém patře
  • nahlásit závadu osobně správkyni budov, popř. zaměstnancům vrátnice

Elektrorevize:

Používání prodlužovacích šňůr je podmíněno řádně provedenou revizí zaměstnancem údržby Ubytovacích služeb, který opatří prodlužovací šňůru informací o provedené revizi a sepíše o revizi předepsané záznamy. Používání prodlužovacích šňůr je povoleno pouze k počítačům, kde je to nevyhnutelně nutné.
Tyto kontroly zajišťují pracovníci údržby na svém pracovišti - přízemí budovy A, od 13.00 do 14.00 hodin. Popřípadě si studenti mohou domluvit jiný termín na telefonním čísle 59699 6129 nebo e-mail: .