Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceník platný od 1.1.2024

S účinností od 1.1.2024 je v platnosti nový ceník TUO_SDE_23_017. Úplné znění najdete zde.

Budova Typ ubytování Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH
při plné obsazenosti (základní sazba) neobsazené 1 lůžko (dynamická sazba) neobsazené 2 lůžka (dynamická sazba) Pokoj obsazený jednou osobou - vlastní žádost
za lůžko a noc za lůžko a noc za lůžko a noc za lůžko a noc

A

(zrekonstruované pokoje) 

 

 

 

2 lůžkový pokoj

(s kuchyňským koutem, velký pokoj)

- buňkový systém

155 165 - 195

2 lůžkový pokoj

(s kuchyňským koutem, malý pokoj, prodloužené lůžko)

- buňkový systém

150 160 - 190 

2 lůžkový pokoj (velký pokoj)

- buňkový systém

150 160 - 190 

2 lůžkový pokoj (malý pokoj)

- buňkový systém

145 155 - 185 

2 lůžkový (imobilní pokoj)

- buňkový systém

150 160 - 190 

1 lůžkový (imobilní pokoj)*

- buňkový systém

160 - -
Byt 1+KK pro 1 osobu 240 - - 240/byt/noc 
Bytk 1+KK pro 2 osoby** 145 290 - 290/byt/noc

B

(zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj

- buňkový systém

120 130 140  190

2 lůžkový pokoj

- buňkový systém

145 155 -  185

C

(bezobslužná)***

2 lůžkový pokoj

- buňkový systém

115 125 - 155
D E

2 lůžkový pokoj

- buňkový systém

130 140 - 170 
E

1 lůžkový pokoj 

- buňkový systém

160 - -
E (2.patro)

2 lůžkový pokoj 

- buňkový systém

145  155 185 

Vysvětlivky:

Velkým pokojem na budově A se rozumí pokoj o výměře přibližně 15 m2.

Malým pokojem na budově A se rozumí pokoj o výměře přibližně 12 m2.

* V případě ubytování osoby se ZTP nebo ZTP/P sleva ve výši 10%

** V případě písemné žádosti ubytovaného o neobsazení volného místa se cena nenavyšuje o částky uvedené v bodě 1.4.

*** Bezobslužnou budovou se rozumí: nevynášení odpadků ze studentských pokojů, samoúklid ze strany ubytovaného po celou dobu ubytování vč. sociálního zařízení

Cena za ubytování (kolejné) je stanovena na 1 noc a lůžko. Kolejné za měsíc se vypočte jako násobek sazby za noc a počtu kalendářních nocí v daném měsíci. V ceně je zahrnuto užívání pokoje s vybavením a příslušenstvím, užívání určených společných prostor, poskytování služeb spojených s ubytováním vč. připojení na internet. Podmínky k internetovému připojení najdete zde.

Ubytovaný hradí kolejné za celý měsíc i v případě, že bydlel na kolejích jen po část měsíce s výjimkou  měsíce, ve kterém nabyla účinnosti smlouva o ubytování. V tomto měsíci platí kolejné od data účinnosti smlouvy o ubytování. V případě schválené žádosti o ubytování dle stanovených termínů a rezervace ubytovacího místa je posledním rozhodným datem začátku účinnosti smlouvy o ubytování datum zahájení školního roku.

V případě změny v obsazenosti pokoje se změna promítne do ceny ubytování od data změny (dynamická sazba), tj. dnem změny Smlouvy o ubytování (výměna pokoje v rámci kolejí) nebo dnem ukončení Smlouvy o ubytování spolubydlícího. V případě změny v obsazenosti pokoje může ubytovaný požádat o změnu Smlouvy o ubytování v Ubytovací kanceláři:

  • přestěhování na jiný pokoj
  • žádost o ponechání volného místa na pokoji

V měsících červenec-září neplatí dynamické sazby pro výpočet kolejného dle obsazenosti pokoje, tj. cena ubytování je stanovena jako při plné obsazenosti pokoje (základní sazba).

Dojde-li ke změně výše sazeb DPH, mohou být ceny upraveny o tuto zákonnou změnu dnem účinnosti příslušného zákona.

Ubytovaným se v měsících červenci a srpnu poskytuje sleva z kolejného ve výši 10 Kč/noc, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin.

A3 lůžkový pokoj7080902 lůžkový pokoj7989-A (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj86961062 lůžkový pokoj93103-B (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj82921022 lůžkový pokoj8999-C D E2 lůžkový pokoj7989-

Mohlo by Vás ještě zajímat

Ubytování po ukončení nebo přerušení studia

Ponechání volného místa na pokoji

Ubytování návštěv na pokoji

Způsoby placení kolejného

Depozit