Mobility

Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje poradenství a podporu v administrativní i finanční oblasti studentům, pedagogům, vědeckým a administrativním pracovníkům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí. Studenti mohou realizovat studijní pobyty a praktické stáže téměř po celém světě. Zaměstnanci mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů vycestovat především v rámci programu Erasmus+ . Dále poskytujeme podporu zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na VŠB-TUO na 1-2 semestrální pobyty

Oznámení o zpracování osobních údajů

Výběrové řízení na speciální studijní programy v ZS 2019/20 na TOHOKU UNIVERSITY, Japonsko
Termín pro přihlašování: 31.1.2019 do 10:00 hodin

Výstřižek

VR_web

Nabídka 2-letého stipendijního pobytu na Kumamoto University - pobyty jsou podpořeny japonským MEXT Stipendiem. Určena pro studenty navazajících a doktorských studijních programů. Zahájení studia je říjen 2019. Upozornění - před podáním přihlášky je nutné kontaktovat na Kumamoto University případného supervisora.  
Termín na podávání přihlášek: 13. 2. 2019

Výstřižek_Kumamoto

Nabídka vědecko-výzkumné spolupráce s kanadským institutem CIFAR -  jedná se o prestižní dvouletý programu CIFAR AZRIELI GLOBAL SCHOLARS, program je určen pro post-doktorandy a mladé vědce. Vybraní uchazeči získají stipendium v hodnotě 100 000 CAD. Termín na přihlášení: 5. února 2019

AZRAELI

Nabídka stipendijních míst na základě mezinárodních smluv 
Aktuálně: Polsko - Termín na přihlášení 22. ledna 2019
Bulharsko - Termín na přihlášení 31. ledna 2019
Čína - Termín na přihlášení 15. února 2019

Odevzdání přihlášek: Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

 

 Výstřižek_DZS

 Francie

STIPENDIUM PRO STUDENTY NAVAZUJÍCÍCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V NĚMECKU

DBU2l

Tys ještě na žádném výjezdu nebyl? Nech se inspirovat!
Podívej se na ZKUŠENOSTI Z POBYTŮ v rámci programu Stipendium VŠB-TUO nebo Erasmus+


Finsko
Lappeenranta University of Technology

Cestou do Číny
Království Tonga
Cestou do Číny 2 web  Tonga Foto F


© 2019 VŠB-TU Ostrava