Mobility

Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje poradenství a podporu v administrativní i finanční oblasti studentům, pedagogům, vědeckým a administrativním pracovníkům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí. Studenti mohou realizovat studijní pobyty a praktické stáže téměř po celém světě. Zaměstnanci mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů vycestovat především v rámci programu Erasmus+ . Dále poskytujeme podporu zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na VŠB-TUO na 1-2 semestrální pobyty

Oznámení o zpracování osobních údajů

Nabídka bezplatného studia Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace:

Termín podání přihlášek: do 10. 5. (BSP a MSP) a do 30. 5. (DSP) na MŠMT. 

 

Výstřižek_DZS

Nabídka německé agentury DAAD na výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce.
Termín podávání přihlášek: 30. dubna 2019 
Způsob podávání přihlášek: elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA.

Berlin

STIPENDIUM PRO STUDENTY NAVAZUJÍCÍCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V NĚMECKU

DBU2l

Tys ještě na žádném výjezdu nebyl? Nech se inspirovat!
Podívej se na ZKUŠENOSTI Z POBYTŮ v rámci programu Stipendium VŠB-TUO nebo Erasmus+


Finsko
Lappeenranta University of Technology

Cestou do Číny
Království Tonga
Cestou do Číny 2 web  Tonga Foto F


© 2019 VŠB-TU Ostrava