Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jazyková příprava pro studenta vyjíždějícího na program Erasmus+

Student VŠB-TUO vyjíždějící v programu Erasmus+ se může v rámci jazykové přípravy zúčastnit jazykových kurzů zajišťovaných Katedrou jazyků v rámci standardní výuky. Kromě této možnosti umožňuje VŠB-TUO všem svým Erasmovým studentům vyjíždějícím absolvovat on-line jazykový kurz v následujících cizích jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a holandština. 

Student vyjíždějící na zahraniční pobyt v programu Erasmus+ může v rámci kulturní přípravy navštěvovat kurzy FILL UP, které jsou zaměřené na kulturní odlišnosti zemí. Bližší informace o těchto kurzech nalezneš na stránkách ESN VŠB-TU Ostrava - zde nebo na Facebooku -  zde.

Povolení k pobytu

Od 1. 5. 2004 je Česká republika členskou zemí EU. Do zahraničí však vycestuješ nikoliv jako turista, ale ke studijnímu pobytu. Proto je nutné, aby ses informoval na velvyslanectví dané země v Praze, zda potřebuješ povolení k pobytu v dané zemi za účelem studia na vysoké škole.

Pro vydání tohoto povolení Ti bude na oddělení 9230 - Mezinárodní vztahy a mobility studentů na vyzvání vydáno potvrzení, že jsi studentem VŠB-TU Ostrava a že jsi byl vybrán k účasti v programu Erasmus+ a že Ti bude poskytnuto stipendium v odpovídající výši.

Povolení k pobytu, kontakt na ambasády jednotlivých zemí:
mzv.cz - Encyklopedie států
mzv.cz - Cestujeme

Kopie dokumentů/ověřené listiny - dokumenty po příjezdu

U některých dokumentů, které je potřeba doručit po ukončení mobility v originále fakultnímu koordinátorovi nebo referentovi odd. 9230, je možno akceptovat ověřenou kopii u notáře nebo na pobočce České pošty označené logem Czech POINT. Student si tedy může ponechat např. originál certifikátu nějakého absolvovaného cizího jazyka nebo předmětu vystaveného zahraniční univerzitou. Na ověřenou listinu je ale nutno se nejprve domluvit s fakultním koordinátorem nebo referentem odd. 9230 - Mezinárodní vztahy a mobility studentů.

Thesaloniky.jpg