Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Learning Agreement for studies

 • Ohledně Learning Agreementu (LA) doporučujeme studentovi kontaktovat fakultního koordinátora.
 • LA se podává v systému Edison formou přihlášky na mobilitu. Tento dokument musí mít vyplněna všechna pole - tabulku A a tabulku B.
 • LA musí být potvrzený naší i zahraniční univerzitou.
 • Student nemusí dokládat na odd. 9230 originální dokument, kopie je vedena v Edisonu.
 • Studentovi bude akceptován LA se záhlavím zahraniční univerzity (pokud zahraniční univerzita nepotvrdí LA dokument z VŠB-TUO), ale LA musí obsahovat tabulku A, tabulku B, Language competence a všechny podpisy.

Informace k tabulkám LA - Část "Před mobilitou"

 • Navrhovaný studijní program (tabulka A)
 • Přehled studijních komponentů, které by student odstudoval na domácí škole a které budou nahrazeny studiem v zahraničí - tabulka B - student by měl před výjezdem vědět, které předměty mu budou po příjezdu uznány (jako ekvivalent).
 • Úroveň jazykových kompetencí studenta (pracovní jazyk)

Část "Během mobility"

 • Změny ve studijním programu (tabulka C - Changes, D)

Část "Po mobilitě"

 • Transcript of Records (potvrzení přijímající instituce - (ne)absolvované předměty, které budou uvedeny v ToR (na základě LA), se musí shodovat s LA tabulkou A nebo příp. tabulkou C -  Changes (informace ohledně předmětů získáte u fakultního koordinátora)

Poznámka: v letních měsících mají zahraniční instituce prázdniny a univerzity jsou na delší dobu zavřeny. V tomto případě nastává situace, kdy může dojít k posunu termínu vyřízení účastnické smlouvy. Doporučujeme proto vyřizovat Learning Agreement s předstihem.

Letter of Acceptance (LoA) a harmonogram akademického roku zahraniční univerzity

 • Je to LoA s přesně definovaným obdobím přijetí na zahraniční univerzitu na dny (od den/měsíc/rok
  do den/měsíc/rok).
 • Harmonogram akademického roku - počátek výuky a konec zkouškového období od den/měsíc/rok
  do den/měsíc/rok. V případě nejasností si období studia upřesni se zahraniční univerzitou (a jejich email doruč spolu s harmonogramem).

Pokud student nedodá řádné informace o počátku a konci studia, nebude mu vystavena Účastnická smlouva.

Cap-de-Creus.jpg