Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Během studia na přijímající instituci

Ihned po příjezdu se student dostaví na oddělení pro program Erasmus+ na zahraniční univerzitě. Tam bude informován o dalším postupu při zapsání ke studiu, případně o dalších podrobnostech jeho pobytu v zahraničí.


V případě změn ve studijním plánu po příjezdu je student povinen do 30 dnů od začátku pobytu vyřídit dokument Changes to the original Learning Agreement:

 • Changes se podávájí přes Edison.
 • Vypíše se název předmětu nového i zrušeného, vypíše se i předmět, u kterého se změnil počet kreditů ECTS. Na správném vyplnění se student dohodne s vysílající fakultou.
 • Dokument musí být schválen zahraniční univerzitou i domácí fakultou.

Změna doby studia na přijímající instituci

Informace ohledně délky mobility a její zkrácení nebo prodloužení v průběhu ukončování mobility (zkouškové období na přijímající instituci) nalezneš v sekci "Studijní pobyty" pod bodem 3. Finanční podpora; platba; délka mobility - Doplatek a vratka finanční podpory.

Chceš-li svůj studijní pobyt prodloužit či zkrátit, je nutno min. 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající Účastnické smlouvy informovat na VŠB-TUO emailem:

 • fakultního koordinátora
 • referenta odd. 9230
 • studijní oddělení

Prodloužení studijního pobytu na letní semestr (na celý akademický rok)

Doba pobytu u prodloužení studia na partnerské univerzitě musí přímo navazovat na původní ÚS (tj. začíná den následující po posledním dni ve smlouvě). V závislosti na stavu finančních prostředků pro daný akademický rok je posouzeno, zda je možné žádosti o prodloužení pobytu vyhovět. Je-li studijní pobyt prodloužen na celý akademický rok, je nutno vyplnit a doručit na odd. 9230 tyto dokumenty:

 • Changes v Learning Agreementu podané v Edisonu, potvrzené všemi stranami (potvrzeno cca měsíc před ukončením stávající mobility)
 • Letter of Acceptance nebo harmonogram (na letní semestr)
 • dokument potvrzující, že student splnil na zahraniční instituci v zimním semestru alespoň 20 ECTS nebo rozhodnutí fakulty o absolvování rozdílových zkoušek
 • prodloužení na další semestr schváleno v Edisonu (cca měsíc před ukončením stávající mobility)
 • kopii smlouvy nebo originál potvrzení o sjednaném cestovním pojištění z dané instituce (na celý akademický rok bez přerušení)
 • změna data pobytu (konec studia) v OLS systému

Na základě výše uvedených dokumentů bude sepsán Dodatek k Účastnické smlouvě.

V případě zkrácení pobytu bude vystaveno vyúčtování. Student musí odpovídající část stipendia vrátit zpět. K ukončení zahraničního pobytu student doručí dokumenty na základě pokynů referenta odd. 9230.

 

Aegean_sea.jpg