Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Při ukončování mobility si nechej na zahraniční univerzitě osobně potvrdit Confirmation of Erasmus+ Study Period (potvrzení o délce studia). Na tomto dokumentu musí být originální podpis a originální razítko. Tento dokument musí být zahraniční univerzitou vystaven a podepsán k poslednímu dni mobility, jiank Ti toto potvrzení nebude na VŠB uznáno. Toto potvrzení by sis měl dovézt fyzicky s sebou zpět do ČR a odevzdat nejpozději do 14 dnů po příjezdu na odd. 9230. Neber od zahraničního koordinátora pouze kopii a nenech si confirmation zaslat poštou a to i v případě, navrhne-li zahraniční univerzita, že potvrzení o délce studia poštou zašle. Může se stát, že toto potvrzení budeš ze zahraniční instituce "dolovat" velice dlouho a bude Ti hrozit sankce za nedodání originálního dokumentu. Datum v confirmation musí být čitelné, v potvrzení nesmí být škrtáno ani přepisováno - takový dokument nebude uznán.

Confirmation of Erasmus+ Study Period se vystavuje pouze na dobu studia studenta na zahraniční univerzitě, tzn. fyzická účast od počátku Orientation Days nebo vyučování do ukončení studijních povinností (zkoušek) studenta.

Nastanou-li nejasnosti se skutečnou dobou mobility, budeš požádán o doložení cestovních dokladů. Cestovní doklady uschovej.

---

Na zahraniční instituci se domluv, jak a kdy Ti bude doručen Transcript of Records (přehled dosažených výsledků studia). Většinou tento dokument zasílají přijímající instituce fakultním koordinátorům poštou cca do měsíce po absolvovaných zkouškách studenta. Tento výpis studijních výsledků musí být na VŠB-TUO doručen rovněž v originále s razítkem a podpisem. Po příjezdu můžeš fakultnímu koordinátorovi odevzdat kopii transcriptu, ale originál těchto výsledků studia je vyžadován fakultním koordinátorem k ukončení mobility studenta. 

---

Studentovi, který nedodá některý z výše uvedených dokumentů a v originále, nebude mobilita ukončena a hrozí mu sankce za nesplnění povinnosti ve formě vrácení stipendia.

Jakýkoliv problém vzniklý s doručením Confirmation of Erasmus+ Study Period nebo Transcript of Records, doporučujeme ihned nahlásit referentovi odd. 9230.

---

P O Z N Á M K A :

Může se stát, že Ti koordinátor na zahraniční univerzitě řekne, že nějaký dokument nebo razítko nepotřebuješ nebo Ti poskytne informace ohledně reálné doby studia, že např. nebudeš vracet stipendium, nebo Ti předá do ruky kopii dokumentu místo originálu a řekne, že je to dostačující - upozorňujeme, že takové dokumenty na odd. 9230 neuznáme. Pokud si nejsi jist informacemi, které jsi na přijímající instituci obdržel a jsou v rozporu, doporučujeme Ti kontaktovat fakultního koordinátora nebo referanta odd. 9230 a ověřit si, co budeme na VŠB-TUO akceptovat. Každá země a univerzita může mít nastaveny jiné administrativní postupy a podmínky.

Thesaloniky.jpg