Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Po ukončení mobility má student povinnost dokončit:

a)  OLS test II

Podle data ukončení mobility, kterou student zadal do systému před výjezdem na stáž, systém OLS automaticky vygeneruje e-mail s požadavkem o absolvování jazykového testování PO mobilitě. Email je zaslán na adresu uvedenou v Účastnické smlouvě, čili na univerzitní email studenta. Test musí student splnit do 7 dní po obdržení zprávy k dokončení jazykového testování.

Student, který dosáhl v OLS testu I úrovně C2 nebude po ukončení mobility absolvovat OLS test II.

Další informace ohledně OLS nalezneš v sekci "Studijní pobyty" - "4. LS test I; cestovní pojištění; účastnická smlouva"

b)  Závěrečnou zprávu - EU Survey

Do systému Mobility Tool vkládá účastníka stáže (univerzitní e-mail studenta) referent odd. 9230. Zpráva účastníka bude vygenerována automaticky systémem v den ukončení mobility. Pokud bude mobilita do systému zadána zpětně (již po návratu účastníka), zpráva bude vygenerována ihned. Systém zašle účastníkovi e-mail (školní) s odkazem na dotazník. E-mail bude v českém i anglickém jazyce ve znění: Erasmus+ požadavek na zprávu účastníka / Erasmus+ individual participant report request, odesílatel: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu.

Uživatel po kliknutí na odkaz uvedený v emailu vstoupí ihned do dotazníku. Pole označená červenou „*“ jsou povinná – bez nich nepůjde report dokončit. Dotazník se dá průběžně ukládat přes „Save as Draft“ v dolní části zprávy. Jakmile student zprávu dokončí, klikne v dolní části reportu na „Submit“. V pravé horní části je možno zprávu stáhnout do PDF kliknutím na „Download PDF version“.

Účastník mobility musí zrávu vyplnit na webu do 30 dnů od ukončení studijního pobytu. Po vyplnění zprávy doporučujeme dotazník ihned stáhnout do PDF a zaslat emailem referentovi odd. 9230.

Co dělat když . . . . . (akce ze strany studenta)

  • Student "neobdrží" automaticky generovaný email k vyplnění EU Survey:
    → účastník mobility požádá odpovědného referenta odd. 9230. o zaslání odkazu ze systému Mobility Tool. Doporučujeme kontrolovat spamovou složku!

c)  Zprávu z mobilit studentů Erasmus+: databáze zkušeností

Do databáze vkládá účastníka programu Erasmus+ referent odd. 9230. Po vložení studenta do systému obdrží student automaticky generovaný e-mail s žádostí o vyplnění zprávy na univerzitní e mailovou adresu ve znění: Erasmus – založení nové závěrečné zprávy, odesílatel: erasmus@naep.cz.

Neobdrží-li student email, může se přihlásit přes zapomenuté heslo na webové stránce http://erasmus-databaze.naep.cz/user.php

Poté, co obdrží uživatel na svůj e-mail přihlašovací údaje, může do systému vstoupit. V horní liště je příslušný odkaz na zprávu („Zpráva ze studijního pobytu“ x „Zpráva z pracovního pobytu“). Zpráva ze studijního pobytu i stáže má 9 oddílů a student smí vyplnit pouze aktivní buňky. Buňky označené „*“ jsou povinné – bez nich nepůjde report dokončit. Poslední oddíl u obou zpráv je určen pro případné komentáře koordinátora. Dotazník se dá průběžné ukládat (pomocí tlačítek „Uložit“), tj. nemusí se vyplnit celý naráz. Jakmile si je však student jist, že veškerá data řádně vyplnil, může dotazník dokončit. To provede tak, že zaškrtne pole „Dokončit“ dole na dotazníku a klikne na „Uložit“. Pokud student vyplnil vše korektně, zpráva se dokončí (systém o výsledku zeleně vypíše textovou zprávu) a zůstane zobrazen pouze oddíl „VI. Uznání zahraničního studia/stáže domácí školou“. V tomto okamžiku se již zpráva zobrazuje všem návštěvníkům, avšak bez oddílu VI. Uživatel ihned po zjištění uznatelnosti kreditů na své škole vyplní i tento oddíl a dotazník uzavře (kliknutím na tlačítko „Uzavřít“). Tím se zveřejní i tato poslední část zprávy.
Student musí tuto zprávu vyplnit na webu do 30 dnů od ukončení pobytu.

Prosím uvědom si, že v této zprávě předáváš informace dalším studentům, kteří chtějí vyjet na mobilitu a může jim podat odpovědi na jejich otázky. Proto doporučujeme, aby sis dal při vyplnění této závěrečné zprávy záležet.

Studentovi, který nedodělá některou z výše uvedených povinností, nebude mobilita ukončena a hrozí mu sankce ze nesplnění povinnosti ve formě vrácení stipendia.

Jakýkoliv problém vzniklý s OLS testem nebo závěrečnou zprávou, doporučujeme ihned nahlásit referentovi odd. 9230.

Co dělat když . . . . . (akce ze strany studenta)

  • Zapomenuté heslo:
    → pro zjednodušení a urychlení procesu získání nového hesla byl na úvodní stránce vytvořen odkaz „Heslo“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí webová stránka na přímý odkaz - zde, kde je část „Ztratili jste nebo zapomněli heslo?“, která obsahuje pouze textové pole „Váš e-mail:“. Tam musí uživatel vyplnit svůj e-mail, který pro vstup do databáze využívá, a kliknout na „Poslat heslo“. Tímto dojde k odeslání emailu s odkazem a popisem dalšího postupu.

  • Student nedostal e-mail s přihlašovacími údaji:
    → jakmile je student vložen do databáze, automaticky dojde k odeslání e-mailu s jeho přihlašovacími údaji. Bohužel např. Seznam.cz tyto zprávy vyhodnotí jako spam. Pokud pak student zprávu smaže (nebo ji v Doručené poště prostě přehlédne), nemá heslo a tudíž ani přístup do systému. Postup řešení je stejný jako při zapomenutém heslu: odkaz „Heslo“ v záhlaví úvodní stránky databáze a do příslušného pole doplnit svou e-mailovou adresu. 

 

Valec.jpg