Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Po ukončení mobility se student musí ihned nahlásit na studijním oddělení VŠB-TUO a to i v případě, nebude-li po mobilitě fyzicky v ČR.

 

Účastník mobility je povinen po ukončení stáže předložit vysílající instituci následující:

1)  Confirmation of Erasmus+ Study Period

Je potvrzení o délce studijního pobytu. Dokument je vydaný a potvrzený přijímající institucí, obsahující přesná data zahájení a ukončení studijního pobytu. Tento dokument je nutno odevzdat po ukončení mobility do:     

 • 14 dnů od ukončení pobytu, originál doložit na odd. 9230
 • 14 dnů od ukončení pobytu, kopii doložit fakultnímu koordinátorovi
 • 14 dnů od ukončení pobytu, kopii doložit příslušnému pracovníkovi na studijním oddělení

Potvrzení doby studia je rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky.

V datech určujících začátek a konec studijního pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno!

POZNÁMKA:
Referent odd. 9230 může po studentovi požadovat k originálnímu Confirmation of Erasmus+ Study Period originální cestovní dokumenty, nastanou-li nejasnosti se skutečnou délkou mobility.

2)  Transcript of Records

Je přehled dosažených výsledků studia – tzv. Výpis studijních výsledků. Dokument je vydaný a potvrzený zahraniční univerzitou.
Tento dokument je nutno odevzdat po ukončení mobility do:

 • 30 dnů od ukončení pobytu, originál doložit příslušnému fakultnímu koordinátorovi
 • předměty, které jsou uvedeny v Transcript of Records, se musí shodovat s předměty, které jsou uvedeny v LA v tabulce A nebo tabulce C - Changes (informace ohledně předmětů získáte u fakultního koordinátora)

Na Transcriptu musí být potvrzeny všechny předměty, které se student zavázal splnit v Learning Agreementu, popřípadě ve změnovém listu Changes to LA.

Pokud student získá méně než 20 ECTS kreditů za semestr, doloží na odd. 9230 své písemné stanovisko i stanovisko fakultního koordinátora k nesplnění studijních povinností na zahraniční univerzitě.

3)  Závěrečnou zprávu - EU Survey

Student obdrží odkaz v den ukončení mobility na kontaktní e-mail uvedený v Účastnické smlouvě. Další informace nalezneš sekci "Studijní pobyty" - "7. OLS test II a dvě závěrečné zprávy".  Zprávu je nutno vyplnit na webu do:

 • 30 dnů od ukončení studijního pobytu
  doporučujeme zprávu stáhnout do PDF, uložit a zaslat emailem referentovi odd. 9230

4)  Zprávu  z mobilit studentů Erasmus+: Databázi zkušeností

Student obdrží  v průběhu mobility přihlašovací údaje do databáze na kontaktní e-mail uvedený v Účastnické smlouvě. Další informace nalezneš sekci "Studijní pobyty" - "7. OLS test II a dvě závěrečné zprávy".  Zprávu je nutno vyplnit na webu do:

 • 30 dnů od ukončení studijního pobytu

5)  dokončit OLS test II

Další informace nalezneš sekci "Studijní pobyty" - "7. OLS test II a dvě závěrečné zprávy".  Zprávu je nutno vyplnit na webu do:

 • 14 dnů od ukončení studijního pobytu

6)  Ph.D student

V případě, že student pracoval na zahraniční univerzitě na projektu, odevzdá zprávu o projektu (ANOTACI) v rozsahu min. dvou stran do:

 • 14 dnů od ukončení pobytu na odd. 9230
Santorini.jpg