Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO vyhlašuje výběrové řízení na stipendium VŠB-TUO na zahraniční pobyty v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (v období září 2020 – únor 2021).

Nejedná se o pobyty v rámci programu Erasmus+.

STIPENDIUM SE VZTAHUJE NA :

 • zahraniční studijní pobyty:
  • na partnerských univerzitách, na kterých jsou studenti osvobození od placení školného, seznam partnerských univerzit bude průběžně aktualizován a je uveden na tomto odkaze,
  • na univerzity, se kterými není podepsána smlouva o výměně studentů jako tzv. free-movers. Tuto univerzitu si studenti hledají samostatně, univerzity mohou požadovat úhradu školného,
 • praktické stáže na univerzitách/zahraničních institucích – student si hledá zahraniční instituci a domlouvá podmínky stáže samostatně.

 ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 • Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Během výběrového řízení bude posouzen studijní prospěch uchazeče, motivace studenta k výjezdu a znalost anglického jazyka.

 STIPENDIUM:

 POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

 • splněny studijní povinnosti z předchozích období,
 • znalost anglického jazyka (pozn. partnerská univerzita v Kolumbii požaduje znalost španělského jazyka).

 NABÍDKA NENÍ URČENA:

 • studentům, kterým je vyměřen poplatek za studium delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok podle § 58 zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění.

 DOKUMENTACE:

 • Přihláška do výběrového řízení – příloha č. 1
 • V případě studijního pobytu Learning agreement dále jen LA (příloha č. 2) – vyplňujte a tiskněte pouze 1. a 2. stranu, 2. strana LA bude podepsána uchazečem o stipendium a fakultním koordinátorem; doporučený rozsah vybraných předmětů je 20 - 30 ECTS kreditních bodů, počet zvolených předmětů a kreditů je nutno konzultovat s fakultním koordinátorem,
 • V případě praktické stáže LA for traineeship (příloha č. 3) – vyplňujte a tiskněte pouze 1. a 2. stranu, 2. strana bude podepsána uchazečem o stipendium a fakultním koordinátorem;
 • přehled výsledků celého dosavadního studia na VŠB-TUO v anglickém jazyce, potvrzený studijním oddělením fakulty;
 • motivační dopis v anglickém jazyce, adresovaný zahraniční univerzitě/instituci a podepsaný uchazečem;
 • je možné přiložit kopii dokladu (certifikátu) o složení zkoušky z anglického jazyka;

 TERMÍN A FORMA ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE:

 • termín odevzdání 24. 2. 2020 do 12:00 hodin,
 • dokumenty se zasílají elektronicky na e-mail:  mobility@vsb.cz
 • každý dokument bude naskenován do samostatného souboru (formát: jpg, pdf),
 • přihlášku a motivační dopis je možno zaslat ve wordu, opět každý dokument v samostatném souboru
 • soubory budou pojmenovány následovně: Příjmení studenta_prihlaska; Příjmení studenta_LA; Příjmení studenta_Prehled, …,
 • originály dokumentů (především přehled výsledků) si uschovejte pro pozdější použití,
 • přihlášky odevzdané nekompletní nebo po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Termín pohovour je předběžně plánován na 28.2.2020. Přesný termín bude upřesněn v lednu.

KONTAKT:

Ing. Jana Hofmanová
Oddělení mezinárodních vztahů, kancelář A338
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: jana.hofmanova@vsb.cz
Tel: 597 325 459