Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí se Stipendiem VŠB-TUO

Jedná se o:

 • výjezdy do zemí mimo EU v zimním semestru 2024, letním semestru 2025 nebo na celý akademický rok 2024/2025

Veškeré informace k výběrovému řízení je možné nalézt v dokumentu Stanovení podmínek výběrového řízení na přiznání Stipendia na podporu studia studentů VŠB-TUO v zahraničí (Stipendium VŠB-TUO) v AR 2024/2025 a stanovení výše stipendia TUO_PRI_23_022.

STIPENDIUM SE VZTAHUJE NA :

 • Studijní pobyty na partnerských univerzitách, na kterých je student oproštěn od poplatku za studium. Aktuální seznam partnerských institucí je k dispozici na stránce Seznam partnerských institucí.
 • Praktické stáže na univerzitách/zahraničních institucích – student si hledá zahraniční instituci a domlouvá podmínky stáže samostatně.

 ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 • Výběrové řízení proběhne formou hodnocení dokumentů zaslaných studentem a osobního pohovoru před výběrovou komisí primárně v anglickém jazyce, případně v jazyce, ve kterém bude stáž probíhat.

 STIPENDIUM:

 • Výše stipendia je uvedena v Příkazu rektora TUO_PRI_23_022 v příloze č. 2 a denní/měsíční sazba je stanovena dle země.
 • Výše stipendia pro praktickou stáž nebo krátkodobý studijní pobyt v zemi neuvedené v příloze č. 2 budou posouzeny individuálně dle finanční náročnosti pobytu prorektorem pro studium.

 POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

 • Je požadována dobrá znalost anglického jazyka nebo jazyka, ve kterém bude probíhat výuka/práce na přijímající instituci; minimální jazykovou úroveň stanovuje vysílající fakulta nebo přijímací instituce (např. partnerská univerzita v Kolumbii požaduje znalost španělského jazyka).

 NABÍDKA NENÍ URČENA:

 • Studentům, kterým je vyměřen poplatek za studium delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok podle § 58 zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění.

PŘIHLÁŠKA A DOKUMENTACE:

 • Přihlášku do výběrového řízení je nutné podat prostřednictvím IS EDISON - záložka ,,Mobility" → „Výjezdy“ → „Přihláška“  → „Stipendium VŠB-TUO“.
 • Přihlašování je možné od 4. prosince 2023 do 28. ledna 2024.
 • Student v IS EDISON vytvoří přihlášku na vybranou přijímající instituci a uvede seznam vybraných předmětů do komentářů přihlášky, a to dle instrukcí fakultního koordinátora. Doporučený rozsah vybraných předmětů je 20-30 ECTS kreditních bodů. 
  V případě praktické stáže si student v IS EDISON vytvoří přihlášku na vybranou přijímající instituci a vyplní Learning Agreement for Traineeship. Všechny pracovní podmínky a pracovní plán si vyjedná student s přijímající institucí samostatně.
 • K přihlášce je zároveň nezbytné zaslat na email  níže uvedené dokumenty:
  • přehled výsledků celého dosavadního studia (Transcript od Records, dále jen „TR“) na VŠB-TUO v anglickém jazyce potvrzený studijním oddělením dané fakulty (pojmenovat jako „Prijmeni_Transcript“);
  • motivační dopis v anglickém jazyce adresovaný přijímající instituci a podepsaný uchazečem (pojmenovat jako „Prijmeni_Motivation“);
  • kopii dokladu o složení zkoušky z anglického nebo jiného jazyka (např. certifikát), ve kterém bude uchazeč studovat nebo pracovat o minimální úrovni B1 (pojmenovat jako „Prijmeni_Certificate“);
  • v případě studijního pobytu seznam tří přijímajících institucí, které student preferuje pro mobilitu; (Šablona pro seznam vybraných univerzit)
   seznam slouží výhradně jako podklad pro výběrové řízení a nezakládá nárok studenta na vyslání
   na jednu z uvedených přijímajících institucí.
 • Požadované dokumenty v pdf formátu student zašle z oficiální VŠB-TUO e-mailové adresy.

 • Termín pro zaslaní všech uvedených dokumentů je 4. 2. 2024.

 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 • Originály dokumentů (především přehled výsledků) si uschovejte pro pozdější použití.
 • Přihlášky odevzdané nekompletní nebo po uzávěrce nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Nejedná se o pobyty v rámci programu Erasmus+.

KONTAKT:

Bc. Eva Hajdučková
Oddělení mezinárodních vztahů, kancelář A339
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
E-mail:
Tel: 596 993 232