Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Talentovaní studenti VŠB-TUO

Talentovaní studenti VŠB-TUO
Nový program univerzity pro studenty s mimořádným zájmem o studijní obor.

Program péče o talentované studenty začal probíhat od počátku roku 2016, jako součást jednoho z projektů IRP-diverzita. Hlavním smyslem programu péče bylo podchytit talentované studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia s mimořádným zájmem o studijní obor a s tím související aktivity, tak aby se již během studia mohl rozvíjet odborný potenciál studentů a aby dobu strávenou studiem maximálně zúročili. Dalším smyslem bylo získat kvalitně připravené adepty budoucího studia doktorského.

V programu péče o talentované studenty pokračoval v roce 2017 s následujícími hlavními cíli:

 • práce se studenty zařazenými do programu péče pod vedením mentorů;
 • realizace bonusů pro studenty zařazené do programu péče;
 • implementace programu do informačních nástrojů používaných na VŠB – TUO.

Výběr studentů

Výběr studentů probíhal podobně jako v předchozím roce, tedy odděleně na jednotlivých fakultách, převážně v průběhu března a dubna 2017, event. v září, říjnu 2017. Výběr studentů byl proveden na základě hodnocení fakultních komisí, které pracovaly pod vedením fakultních koordinátorů péče. Základními předpoklady pro zapojení studentů do programu péče bylo prokázání dostatečné motivace k zařazení (motivační dopis, pohovor) a studijní výsledky v předchozím studiu. Ke konci června 2017 bylo do programu péče zapojeno celkem 34 studentů ze 7 fakult, studenti pracovali pod přímým vedením 34 mentorů.

Aktivity studentů

 • Účast na řešení projektů z oblasti vědy a výzkumu;
 • Účast na řešení projektů studentské grantové soutěže;
 • Zapojení do spolupráce s aplikační sférou;
 • Aktivní účast na odborných konferencích/soutěžích;
 • Spoluúčast na přípravě publikace;
 • Modelování pomocí softwaru;
 • Provedení dotazníkového šetření;
 • Rešeršní činnost;
 • Účast ve výuce předmětu nad rámec povinného studia.

Bonusy pro studenty:

 • Mimořádné stipendium;
 • Možnost absolvovat výuku předmětů, jež nejsou součástí standardního studijního plánu, bez povinnosti standardního zakončení předmětu;
 • Bezplatné zajištění uznávaných cizojazyčných zkoušek, např. TOEFL;
 • Bezplatné zajištění jazykových kurzů;
 • Účast na exkurzích nad rámec standardní nabídky apod.

Většina bonusů byla poskytována přímo fakultami.

Výběrové řízení pro zařazení studentů do programu péče pro rok 2018 proběhne podle individuálních dispozic jednotlivých fakult.

Další informace najdete na: https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/talentovani-studenti/

Vloženo: 23. 10. 2017
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Zpět