Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2020!

Úspěch v soutěži YAA 2019

Úspěch v soutěži YAA 2019
Architekti Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech z Katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TUO získali Cenu veřejnosti v soutěži Young Architect Award 2019.

V Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze byly na začátku září vyhlášeny nejlepší práce 11. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let – Young Architect Award 2019. Letošním tématem bylo Nájemní bydlení.

Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech získali Cenu veřejnosti za návrh Střechy nad Prachovníkem (vizualizace na fotografii výše). Přidáváme popis návrhu podle slov autorů:

„Střechy nad Prachovníkem je objektem navazujícím na místní atmosféru stejně jako domem přinášejícím na Prachovník nové fenomény. Takto se chová svou náplní i formou, ve které se snaží být ke svému okolí maximálně upřímný. Hlavní část objektu je umístěna podél ulice a v půdorysu si uchovává obdélný charakter. Nezůstává jen u ni. Dům podél západní hrany vybíhá dále na jih skoro až k hranici pozemku a vytváří pomyslné U s polootevřeným dvorem. 
Objem je tvořen jednopatrovou racionální podstavou, která v daných místech ustupuje a vytváří kryté vstupy do samostatných bytů v podobě podobné tradičnímu podloubí. Druhé patro tvoří nástavby v podobě archetypálních "domů" se sedlovou střechou. Forma zde respektuje funkci,
tedy jeden "dům" a jeden hřeben střechy znamenají jednu bytovou jednotku. Štítové stěny ustupují a otáčejí se, tak aby vznikl prostor pro terasy s adekvátní intimitou a přiměřeným prostorem. Prolamují je okna svým tvarem kopírující hrany střech, okenní otvory podstavy jsou
naopak klasické, pravoúhlé."

Účelem soutěže je zapojit autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Odborná porota hodnotila práce dle naplnění potenciálu nájemního bydlení, bezprostředního zapojení návrhu do kontextu místa a následného přínosu pro společenský život v blízkém i vzdáleném okolí.

Autorům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Vloženo: 9. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět