Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentské koleje VŠB-TUO nabízí pro akademický rok 2023/2024:

 1. studentské ubytování na celý akademický rok 2023/2024 od září 2023 do 30.6.2024
 2. ubytování zahraničním studentům výměnných programů přijíždějících na zimní nebo letní semestr
 3. ubytování přes letní měsíce (červenec - srpen 2023)

Od 1.1.2024 je v platnosti nový ceník, jehož znění najdete zde.

Časový harmonogram ubytování a podávání žádostí o ubytování pro AR 2023/2024

 1. Všeobecné informace
 2. Harmonogram ubytování v AR 2023/2024

1. Všeobecné informace

Ubytování na kolejích VŠB-TUO je umožněno osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • jsou studenty VŠB-TUO (jsou to také studenti na stáži, studující program ERASMUS apod.)
 • jsou budoucími studenty VŠB-TUO a v rámci VŠB-TUO studují český jazyk
 • jsou studenty jiných VŠ
 • jsou zaměstnanci VŠB-TUO

Ostatním osobám bude ubytování umožněno pouze v případě volné kapacity kolejí. O volné kapacitě je nutné se informovat u pracovníků Ubytovací kanceláře, e-mail:

Ubytovaní, kteří mají podepsanou dlouhodobou smlouvu, která zahrnuje ubytování v akademickém roce 2023/2024, NEPODÁVAJÍ  žádost o ubytování. Jedná se např. o smlouvy podepsané do 30.6.2024 nebo 31.8.2024.

Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠB-TUO v akademickém roce 2023/2024

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠB-TUO podává online žádost o ubytování (dále jen "žádost") do informačního systému kolejí ISKAM. Jiná než online forma podání žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí najdete v ISKAM návodech. Bližší informace o žádosti o ubytování najdete v Podání žádosti o ubytování.

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se do termínu podání žádosti obrátí na pracovníky Ubytovací kanceláře (dále jen "UK"), e-mail: . Zdravotní důvody je nutné vždy doložit (lékařská zpráva, průkaz ZTP apod.).

2. Harmonogram ubytování v AR 2023/2024

A. Zájemci o ubytování z ČR a SR - v době podání žádosti ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 20.3.2023 do 15.5.2023 do pořadníku „Zájemci o ubytování z ČR a SR 2023/2024“. 
 • Žádost je možné podat i po 15.5.2023, nebude však již možné zajistit rezervaci stejného pokoje, kde zájemce bydlel v AR 2022/2023.
 • Zájemce, který má zájem o stejný pokoj jako v AR 2022/2023, musí na tomto pokoji bydlet do konce podávání žádostí, tj. do dne 15.5.2023. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj zájemce nemá zájem a chce si vybrat jiný, zruší v žádosti preferovaný pokoj.
 • Žádost budou pracovníci Ubytovací kanceláře schvalovat od 16.5.2023.
 • Pokud se stávající (preferovaný) pokoj již nenabízí po schválení žádosti (žádost je ve stavu "Uspokojená"), je vyčleněn pro studenty prvních ročníků nebo zahraniční studenty. V tomto případě si výběr pokoje provedete v době "výběru pokoje", viz. bod níže.
 • Na stejný pokoj jako v AR 2022/2023 nevzniká zájemci žádný nárok, avšak pracovníci UK se budou snažit jeho požadavku vyhovět. Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Výběr pokoje (v případě, že nemáte zájem o stávající pokoj, nebo se stávající pokoj nenabízí po schválení žádosti, např. z provozních důvodů) bude probíhat od 16.5.2023 do 15.6.2023. Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená".
 • Pokud chce zájemce změnit vybraný pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího: Zájemci se domluví mezi sebou a při výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování" nejpozději do 15.5.2023, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail: . Rozhodnutí o vyhovění žádosti obdrží nejpozději do 25.8.2023.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 15.5.2023.
 • Zájemcům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti zájemci, kteří si dříve podali žádost). Ubytovací služby VŠB-TUO si vyhrazují právo změnit vybraný pokoj v případě provozní potřeby.
 • Depozit ve výši 3000 Kč zůstává v systému ISKAM. Vzhledem k navýšení částky depozita na 4000 Kč je nutno částku ve výši 1000 Kč uhradit do 14 dní od podání žádosti. Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita, viz. níže Úhrada kauce.
 • Smlouva o ubytování musí být elektronicky podepsána nejpozději do 25.8.2023

Úhrada kauce

 • Depozit ve výši 3000 Kč zůstává v systému ISKAM. Při podání žádosti pracovníci Ubytovacích služeb převedou tuto částku do rezervační kauce. Poté předepíší novou částku depozita, tj. 4000 Kč. Následně vám bude vytvořen požadavek na úhradu částky ve výši 1000 Kč, který je nutno uhradit do 14 dní od podání žádosti. Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita.
 • Úhradu lze provést těmito způsoby:
  • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu, a to až po předepsání požadavku na úhradu částky ve výši 1000 Kč.
   • Důležité!!!  Je nutno počkat na předepsání požadavku ze strany pracovníků Ubytovacích služeb. V případě dřívější úhrady se může stát, že vámi zaslaná částka uhradí jiný dluh, který máte v ISKAM.
  • v hotovosti nebo bankovní kartou v Ubytovací kanceláři
  • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
  • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

B. Zájemci o ubytování ze zahraničí (kromě zájemců ze SR) - v době podání žádosti ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 20.3.2023 do 15.5.2023 do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2023/2024“. 
 • Žádost je možné podat i po 15.5.2023, nebude však již možné zajistit rezervaci stejného pokoje, kde zájemce bydlel v AR 2022/2023.
 • Zájemce, který má zájem o stejný pokoj jako v AR 2022/2023, musí na tomto pokoji bydlet do konce podávání žádostí, tj. do dne 15.5.2023. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj zájemce nemá zájem a chce si vybrat jiný, zruší v žádosti preferovaný pokoj.
 • Žádost budou pracovníci Ubytovací kanceláře schvalovat od 16.5.2023.
 • Pokud se stávající (preferovaný) pokoj již nenabízí po schválení žádosti (žádost je ve stavu "Uspokojená"), je vyčleněn pro studenty prvních ročníků nebo jiné provozní účely. V tomto případě si výběr pokoje provedete v době "výběru pokoje", viz. bod níže.
 • Na stejný pokoj jako v AR 2022/2023 nevzniká zájemci žádný nárok, avšak pracovníci UK se budou snažit jeho požadavku vyhovět. Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Výběr pokoje (v případě, že zájemce si nerezervuje stávající pokoj) bude probíhat osobně v Ubytovací kanceláři v době od 5.6.2023 do 9.6.2023. 
 • V případě, že si zájemce nemůže z vážných důvodů osobně rezervovat pokoj, může zplnomocnit jinou osobu k rezervaci pokoje. Formulář plné moci najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/
 • Pokud chce zájemce později změnit pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího - zájemci o společný pokoj se dostaví společně do UK v době výběru pokoje.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování" nejpozději do 15.5.2023, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail: . Rozhodnutí o vyhovění žádosti obdrží nejpozději do 25.8.2023.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 15.5.2023.
 • Zájemcům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti zájemci, kteří si dříve podali žádost). Ubytovací služby VŠB-TUO si vyhrazují právo změnit vybraný pokoj v případě provozní potřeby.
 • Depozit ve výši 6000 Kč zůstává v systému ISKAM. Vzhledem k navýšení částky depozita na 8000 Kč je nutno částku ve výši 2000 Kč uhradit do 14 dní od podání žádosti. Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita, viz. Úhrada kauce.
 • Smlouva o ubytování musí být elektronicky podepsána nejpozději do 25.8.2023

Úhrada kauce

 • Depozit ve výši 6000 Kč zůstává v systému ISKAM. Při podání žádosti pracovníci Ubytovacích služeb převedou tuto částku do rezervační kauce. Poté předepíší novou částku depozita, tj. 8000 Kč. Následně vám bude vytvořen požadavek na úhradu částky ve výši 2000 Kč, který je nutno uhradit do 14 dní od podání žádosti. Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita.
 • Úhradu lze provést těmito způsoby:
  • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu, a to až po předepsání požadavku na úhradu částky ve výši 2000 Kč.
   • Důležité!!!  Je nutno počkat na předepsání požadavku ze strany pracovníků Ubytovacích služeb. V případě dřívější úhrady se může stát, že vámi zaslaná částka uhradí jiný dluh, který máte v ISKAM.
  • v hotovosti nebo bankovní kartou v Ubytovací kanceláři
  • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
  • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

C. Zájemci o ubytování z ČR a SR - v době podání žádosti NEJSOU ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 1.7.2023 po dobu celého AR do pořadníku „Zájemci o ubytování z ČR a SR 2023/2024“. 
 • Žádosti budou uspokojovány nejdříve od 1.7.2023 dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 4000 Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená". Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Pokud chce zájemce změnit vybraný pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího: Zájemci se domluví mezi sebou a při výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 1.10.2023, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK v den, kdy zájemce podává žádost.

Úhrada kauce

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to do 14 dnů po podání žádosti
 • Výše depozita je stanovena na 4000 Kč
 • Úhradu lze provést těmito způsoby:
  • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. 
  • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
  • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

Podpis Smlouvy o ubytování

 • musí být elektronicky podepsána
 • uspokojené žádosti do 31.7.2023 nejpozději do 25.8.2023
 • uspokojené žádosti od 1.8.2023 do 31.8.2023 nejpozději do 3.9.2023
 • uspokojené žádosti od 1.9.2023 nejpozději do 2 kalendářních dnů od přijetí Rozhodnutí o ubytování

D. Zájemci o ubytování ze zahraničí (kromě zájemců ze SR) - v době podání žádosti NEJSOU ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

Zimní semestr

 • Žádost se podává od 20.3.2023 po dobu celého AR do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2023/2024“. 
 • Při podání přihlášky si student (platí pouze pro studenty výměnného programu, např. ERASMUS) zaškrtnutím příslušného políčka zvolí, zda chce na kolejích pobývat pouze v zimním semestru (1. semestr). Není-li políčko zaškrtnuto, předpokládá se, že student bude ubytován po oba semestry.
 • Žádosti budou uspokojovány nejdříve od 1.7.2023 dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 8000 Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje (Rozhodnutí o ubytování bez výběru pokoje) - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na požadavky ze strany vedení univerzity a provozní potřeby kolejí.
 • Výběr pokoje (Rozhodnutí o ubytování s možností výběru pokoje) - Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená".
 • Výběr spolubydlícího (příjmení a jméno spolubydlícího) zapíše zájemce v rámci podání žádosti do políčka "Další požadavky". Požadavky budou uspokojovány podle volné kapacity kolejí. V případě možnosti výběru pokoje se zájemci domluví mezi sebou a při výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 1.10.2023, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK v den, kdy zájemce podává žádost.

Letní semestr

 • Žádost se podává od 1.11.2023 do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2023/2024“. 
 • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 8000 Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje (Rozhodnutí o ubytování bez výběru pokoje) - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na požadavky ze strany vedení univerzity a provozní potřeby kolejí.
 • Výběr pokoje (Rozhodnutí o ubytování s možností výběru pokoje) - Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená".
 • Výběr spolubydlícího (příjmení a jméno spolubydlícího) zapíše zájemce v rámci podání žádosti do políčka "Další požadavky". Požadavky budou uspokojovány podle volné kapacity kolejí. V případě možnosti výběru pokoje se zájemci domluví mezi sebou a při výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 11.3.2024, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 31.12.2023.

Úhrada kauce

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to do 14 dnů po podání žádosti
 • Výše depozita je stanovena na 8000 Kč
 • Úhradu proveďte přes platební bránu EPS v ISKAMu. 

  Podpis Smlouvy o ubytování

  • musí být elektronicky podepsána
  • uspokojené žádosti do 31.7.2023 nejpozději do 25.8.2023
  • uspokojené žádosti od 1.8.2023 do 31.8.2023 nejpozději do 3.9.2023
  • uspokojené žádosti od 1.9.2023 nejpozději do 2 kalendářních dnů od přijetí Rozhodnutí o ubytování
  • uspokojené žádosti na letní semestr jeden den před nástupem na koleje, nejpozději však do 29.2.2024.

  E. Letní ubytování (zájemci z ČR a SR)

  • Žádost se podává od 1.5.2023 do 31.5.2023 do pořadníku „Letní ubytování (zájemci z ČR a SR)“. 
  • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 4000 Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
  • Výběr pokoje - probíhá osobně v UK (přibližně 7 dní před začátkem ubytování) nebo bude přidělen pracovníky UK s ohledem na provozní potřeby kolejí. V případě, že se jedná o zájemce, kteří jsou ubytovaní na kolejích do 30.6.2023, budou pracovníci UK přihlížet k jeho stávajícímu pokoji.

  Úhrada kauce

  • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300.
  • Výše depozita je stanovena na 4000 Kč.
   • V případě, že ubytovaný bydlel do 30.6.2023 depozit ve výši 3000 Kč bude převeden ze systému ISKAM. Při podání žádosti pracovníci Ubytovacích služeb převedou tuto částku do rezervační kauce. Poté předepíší novou částku depozita, tj. 4000 Kč. Následně vám bude vytvořen požadavek na úhradu částky ve výši 1000 Kč, který je nutno uhradit do 14 dní od podání žádosti, nejpozději však do data nástupu na koleje (začátku platnosti Smlouvy o ubytování na letní měsíce). Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita.
   • Úhradu lze provést těmito způsoby:
    • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. Pro ubytované do 30.6.2023 platí až po předepsání požadavku na úhradu částky ve výši 1000 Kč.
     • Důležité!!!  Je nutno počkat na předepsání požadavku ze strany pracovníků Ubytovacích služeb. V případě dřívější úhrady se může stát, že vámi zaslaná částka uhradí jiný dluh, který máte v ISKAM.
    • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
    • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

   ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
   IBAN CZ4203000000000155472969
   Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
   Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
   Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

   Podpis Smlouvy o ubytování

   • bude podepsána nejpozději v den nastěhování v UK

   F. Letní ubytování (zahraniční student)

   • Žádost se podává od 1.5.2023 do 31.5.2023 do pořadníku „Summer accommodation (foreign student)/Letní ubytování (zahraniční student)“. 
   • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 8000 Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
   • Výběr pokoje - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na provozní potřeby kolejí. V případě, že se jedná o zájemce, kteří jsou ubytovaní na kolejích do 30.6.2023, budou pracovníci UK přihlížet k jeho stávajícímu pokoji.

   Úhrada kauce

   • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300.
   • Výše depozita je stanovena na 8000 Kč
    • V případě, že ubytovaný bydlel do 30.6.2023 depozit ve výši 6000 Kč bude převeden ze systému ISKAM. Při podání žádosti pracovníci Ubytovacích služeb převedou tuto částku do rezervační kauce. Poté předepíší novou částku depozita, tj. 8000 Kč. Následně vám bude vytvořen požadavek na úhradu částky ve výši 2000 Kč, který je nutno uhradit do 14 dní od podání žádosti, nejpozději však do data nástupu na koleje (začátku platnosti Smlouvy o ubytování na letní měsíce). Žádost bude uspokojena až po úhradě celé částky depozita.
    • Úhradu lze provést těmito způsoby:
     • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. Pro ubytované do 30.6.2023 platí až po předepsání požadavku na úhradu částky ve výši 2000 Kč.
      • Důležité!!!  Je nutno počkat na předepsání požadavku ze strany pracovníků Ubytovacích služeb. V případě dřívější úhrady se může stát, že vámi zaslaná částka uhradí jiný dluh, který máte v ISKAM.
     • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
     • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

    ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
    IBAN CZ4203000000000155472969
    Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
    Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
    Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

    Podpis Smlouvy o ubytování

    • bude podepsána nejpozději v den nastěhování v UK