VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Přijďte se přesvědčit, že vám VŠB – TU Ostrava má co nabídnout. Navštivte naše dny otevřených dveří a ptejte se na vše, co vás zajímá.

HGF

Hornicko-geologická fakulta

www.hgf.vsb.cz
2. 2. 2018
FMMI

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

www.fmmi.vsb.cz
23. 1. 2018
FS

Fakulta strojní

www.fs.vsb.cz
2. 2. 2018
EKF

Ekonomická fakulta

www.ekf.vsb.cz
27. 1. 2018
FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.vsb.cz
2. 2. 2018
FAST

Fakulta stavební

www.fast.vsb.cz
19. 1. 2018
FBI

Fakulta bezpečnostního inženýrství

www.fbi.vsb.cz
18. 1. 2018
USP

Univerzitní studijní programy

www.usp.vsb.cz
2. 2. 2018

Adresy a mapy areálů