Přijďte se přesvědčit, že vám VŠB – Technická univerzita Ostrava má co nabídnout. Navštivte naši akci Den otevřených dveří a ptejte se na vše, co vás zajímá.

Program Dne otevřených dveří se již plánuje a objeví se na těchto stránkách.

Den otevřených dveří 25. ledna 2019

V jeden den všechny naše fakulty otevřou své dveře novým studentům. Sledujte program, kdy a kde budou přednášky, exkurze, soutěže a mnoho dalšího. Ekonomická fakulta, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství akci pořádají na svých budovách mimo hlavní kampus univerzity. Aby se toho dalo stihnout co možná nejvíce, chystáme i bezplatnou dopravu mezi fakultami. Startujeme v 8,30 hod.!

Hornicko-geologická fakulta si pro zájemce o studium připravila zajímavý program, dozvíte se něco o odpadech, rentgenovém pohledu či mikroorganismech, bojovat můžete se suchem nebo zkusíte uhodnout, který nápoj nejlépe uhasí žízeň. Studenti a pedagogové vám mimo jiné ukáží různé druhy živočichů, kteří žijí v našich domovech. Fakulta materiálově-technologická vám prozradí sladké tajemství nanovláken, připravila si také ohňovou show. Vyzkoušet si budete moci i zaměstnání alchymisty, práci s hrnčířským kruhem, a pokud správně vyřešíte kvíz, odměna vás nemine. Fakulta strojní představí studentskou Formuli a těšit se můžete i na prezentaci o laboratořích dopravy nebo energetiky. Fakulta elektrotechniky a informatiky si pro návštěvníky připravila kybernetickou olympiádu, kde budete moci soutěžit v různých disciplínách, jako jsou programování platformy Arduino, robotické disciplíny či pájení a oživování elektroniky. Soutěžit můžete i hraním počítačových her v první eSportové učebně v České republice. Fakulta stavební vám umožní nahlédnout do laboratoří, ateliéru a do prostor Experimentálního stavebního centra. Vyzkoušíte si měřící nástroje, jako jsou videoskop, georadar nebo profometr v praxi a zkušební odborníci vám předvedou trhaviny, seizmický monitoring nebo zkoušku pevnosti betonu. Na Ekonomické fakultě se seznámíte se svými budoucími pedagogy a spolužáky a zjistíte, jaké možnosti vám studium této fakulty nabízí vč. možností výjezdu do zahraničí na stáže či studijní pobyty. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství představí laboratoř protivýbuchové ochrany, která stanovuje výbuchové charakteristiky směsí hořlavin, plynů, par, hořlavých kapalin a prachových směsí. Zajít můžete také do laboratoře modelování, která se využívá jako zkušebna vodních trysek či do laboratoře pracovního prostředí a ergonomie, kde se naši studenti učí poznatky z fyziologie.

Prezentace oborů našich fakult na aule:

Sál NA 3

  • 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Hornicko-geologická fakulta
  • 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20 Fakulta materiálově-technologická
  • 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40 Fakulta strojní

Sál NA 4

  • 9:00, 10:00, 11:00. 12:00, 13:00 Ekonomická fakulta
  • 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Fakulta bezpečnostního inženýrství

Prezentace v budovách fakult:

  • Ekonomická fakulta 10:00, 12:00, 14:00
  • Fakulta stavební 9:00, 11:00, 13:00
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství 11:00

Prohlídky Ústřední knihovny VŠB-TUO (seznámení se se službami, které mohou využít i středoškoláci) 9:00, 10:00, 12:00, 13:00.

Doprava mezi aulou a fakultami bude zajištěna školními autobusy zdarma dle našich jízdních řádů.

Wifi síť v prostorách auly:

Název sítě: tuonet-guest
Přihlašovací jméno: dod
Heslo: dod

Fakulta Další informace Kontakt Adresa
Hornicko-geologická fakulta ProgramStudijní obory studijni.hgf@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta materiálově-technologická ProgramStudijní obory studijni.fmt@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta strojní ProgramStudijní obory studijni.fs@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Ekonomická fakulta ProgramStudijní obory studijni.ekf@vsb.cz Sokolská třída 2416/33, Ostrava 1, 702 00 (mapa)
Fakulta elektrotechniky a informatiky ProgramStudijní obory studijni.fei@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta stavební ProgramStudijní obory studijni.fast@vsb.cz Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta bezpečnostního inženýrství ProgramStudijní obory studijni.fbi@vsb.cz Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice, 700 30 (mapa)

Adresy a mapy areálů