VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Termíny pro podání přihlášek ke studiu na VŠB – TU Ostrava se mohou lišit podle toho, na jaký obor a fakultu se hlásíte. Podívejte se na podrobné informace.

Hornicko-geologická fakulta

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 15. 09. 2018 3. kolo
bakalářské angličtina 15. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské čeština 15. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské angličtina 15. 09. 2018 3. kolo
doktorské čeština 30. 06. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 30. 06. 2018 2. kolo

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 10. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské čeština 10. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské angličtina 10. 08. 2018 2. kolo
doktorské čeština 31. 08. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 17. 08. 2018 2. kolo

Fakulta strojní

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 14. 09. 2018 3. kolo
bakalářské angličtina 21. 05. 2018 1. kolo
navazující magisterské čeština 14. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské angličtina 03. 08. 2018 1. kolo
doktorské čeština 22. 06. 2018 1. kolo
doktorské angličtina 22. 06. 2018 1. kolo

Ekonomická fakulta

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 14. 08. 2018 2. kolo
bakalářské angličtina 30. 06. 2018 2. kolo
navazující magisterské čeština 14. 08. 2018 2. kolo
navazující magisterské angličtina 30. 06. 2018 2. kolo
doktorské čeština 03. 08. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 03. 08. 2018 2. kolo

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 15. 07. 2018 2. kolo
bakalářské angličtina 30. 04. 2018 2. kolo
navazující magisterské čeština 15. 06. 2018 2. kolo
navazující magisterské angličtina 31. 05. 2018 3. kolo
doktorské čeština 07. 09. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 07. 09. 2018 2. kolo

Fakulta stavební

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 10. 09. 2018 3. kolo
bakalářské angličtina 10. 09. 2018 3. kolo
navazující magisterské čeština 31. 08. 2018 2. kolo
navazující magisterské angličtina 31. 08. 2018 2. kolo
doktorské čeština 31. 05. 2018 1. kolo
doktorské angličtina 31. 05. 2018 1. kolo

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 26. 08. 2018 3. kolo
navazující magisterské čeština 13. 07. 2018 2. kolo
doktorské čeština 11. 08. 2018 2. kolo

Univerzitní studijní programy

Typ studia Jazyk výuky Termín Přijímací řízení
bakalářské čeština 15. 08. 2018 3. kolo
bakalářské angličtina 10. 08. 2018 2. kolo
navazující magisterské čeština 15. 08. 2018 3. kolo
navazující magisterské angličtina 10. 08. 2018 3. kolo
doktorské čeština 07. 09. 2018 2. kolo
doktorské angličtina 07. 09. 2018 2. kolo