Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Naše priority a cíle

VŠB – Technická univerzita Ostrava považuje internacionalizaci univerzity a rozvoj mobilit za jednu z hlavních priorit a za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

VŠB-TUO spolupracuje s vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené, je kromě vědecké spolupráce ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí, ať už se jedná o studijní pobyty nebo praktické stáže téměř po celém světě.

Oddělení mobility studentů

Toto oddělení poskytuje poradenství a podporu studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří se chystají vycestovat do zahraničí, ať už se jedná o studijní pobyty nebo praktické stáže téměř po celém světě.

Oddělení pro mezinárodní vztahy

Mezi hlavní aktivity tohoto oddělení patří rozvoj spolupráce s univerzitami v zemích všech kontinentů a také navazování a zkvalitňování vztahů s těmito univerzitami.

VŠB-TUO poskytuje širokou nabídku studijních programů pro zájemce o studium v cizím jazyce, které jsou akreditovány zejména v angličtině, spolu s nabídkou tak zvaných double degree a joint degree studijních programů. Tyto programy má VŠB-TUO uzavřeny s čínskou univerzitou v Hubei, finskou univerzitou Saimaa University of Applied Sciences, francouzskými Ecole Polytechnique a L´Université Paris, holandskou VU University Amsterdam, německou BA - TU Freiberg, italskou University of Bergamo, britskou University of Huddersfield nebo vietnamskou univerzitou v Saigonu.

V rámci internacionalizace ve vzdělávání VŠB-TUO uplatňuje závěry Boloňské deklarace a zásady ECTS a podporuje zapojení do širokého spektra nabízených programů umožňujících získat stipendium pro zahraniční studijní pobyt, přičemž klade důraz především na využívání programů Evropské unie.

Konsorcium Progres 3

Hlavním cílem toho sdružení je vytvořit vazby mezi univerzitami Moravskoslezského kraje, Žilinského, Trenčínského a Banskobystrického kraje a Slezského a Opolského vojvodství v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Konsorcium Progres 3

Hlavním cílem toho sdružení je vytvořit vazby mezi univerzitami Moravskoslezského kraje, Žilinského, Trenčínského a Banskobystrického kraje a Slezského a Opolského vojvodství v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Podpora mezinárodních vztahů

Projekt Podpora mezinárodních vztahů v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu běží od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Tento projekt získal dotaci z Moravskoslezského kraje. Základním smyslem a cílem projektu je zvýšit úroveň a kvalitu spolupráce mezi VŠB-TUO a mezi univerzitami a výzkumnými organizacemi z celého světa, a to cestou zvýšení počtu výměny studentů a akademických pracovníků. Vyjíždějící studenti a akademičtí pracovníci získají odborné znalosti a zkušenosti, které se zúročí v jejich studijních výsledcích a výsledcích pedagogické a výzkumné práce. V rámci tohoto projektu je 13 sub projektů z fakult a výzkumných center VŠB – Technické univerzity Ostrava.