Skip to main content
Skip header

Project to Building Structures Part Diploma Thesis

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code229-0216/01
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
TYM66Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Summary
This course capitalizes on the acquired knowledge that student acquired during their studies.
Learning Outcomes of the Course Unit
The aim of this course is to develop the building part of the thesis.
Course Contents
Text part:

1. Technical report;
2. Calculation of the staircase, diagram, section and floor plan of the stairwell;
3. Thermal technical evaluation of the building.

Drawing part:

1. Coordination situation 1: 200 or 1: 250
2. Fundamentals 1: 50
3. Floor plans of the individual floors, the ceiling above the typical floors and the roofs of 1: 50
4. Stairway cut 1: 50
5. Roof Ground (Roof View) 1: 50
6. Views 1: 100
Recommended or Required Reading
Required Reading:
David V. Chadderton - Building Servicces Engineering, London , 2007
F. Hall, R. Greeno – Building Services Handbook, Oxford, 2011
David E. Watkins – Heating Services in Buildings, Oxford 2011
G.J. Blower – Plumbing Mechanical Services, Essex 2006
Zákon č.225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Recommended Reading:
John Canivan: How to Build a Solar Hot Water System, Sunny Future Press, Wantagh, Ny 2004
Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle potřeby pro provádění stavby;
www.tzb-info.cz/.
Planned learning activities and teaching methods
Project work
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Graded creditGraded credit100 51