Skip to main content
Skip header

Soft Skills I

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code711-0527/18
Number of ECTS Credits Allocated2 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory type B
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *Second Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
MIK30doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
PAL04Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
MAT17Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
MAL20doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
SCH0130Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Summary
The subject is intended for students of technical or economic orientation or humanities. Students will be introduced to the soft skills with a focus on self-management and diagnostics (charting their own strengths and weaknesses), effective communication and career planning.
Learning Outcomes of the Course Unit
- Definition of the soft skills and their professional development opportunities
- Basic time-management
- Development of the communication skills including training of selected communication techniques (presentation, self-presentation, negotiation with the client)
- Identifying own strengths and weaknesses based on diagnosis
- Preparation for a tender
Course Contents
1. Soft skills - meaning, description, development opportunities.
2. Preparing for the tender – organization, assessment center, model situations.
3. Structured CV - form, content, trends.
4. Cover letter - structure and content.
5. Preparation for the interview, self-presentation.
6. Career planning - diagnostics (career type, team roles, self-knowledge - Holland, Belbin etc.).
7. Self-management - developing the skills, diagnosis.
8. Time management - developing the ability to plan, following the schedule, deadlines.
9. Communication skills - communication scheme, communication phase, types of communication.
10. Nonverbal communication - function, analysis of basic signals, adjustment of space for communication.
11. Verbal communication - interview, principles of effective communication.
12. Communication techniques - presentation, meeting, moderation.
13. Negotiations with clients – the tactical aspects of negotiations with the client, managing manipulative approaches.
14. Assertive communication techniques.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
FORSYTH, Patrick. Successful Time Management: How to be Organized, Productive and Get Things Done. London: Kogan Page Publishers, 2019. ISBN 9780749498887.
GALLO, Carmine. Five Stars: The Communication Secrets to Get from Good to Great. New York: St. Martin's Publishing Group, 2018. ISBN 9781250183477.
LUDWIG, Petr. The end of procrastination: how to stop postponing and live a fulfilled life. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016. ISBN 978-80-7555-020-0.
MEHRABIAN, Albert. Nonverbal Communication. London: Routledge, 2017. ISBN 9781351308717.
MŰHLFEIT, Jan & Melina COSTI. The Positive Leader: How Energy and Happiness Fuel Top-Performing Teams. London: Pearson, 2017. ISBN 9781292166155.
PRINCE, Emma-Sue. Seven Skills for the Future. London: Pearson, 2019. ISBN 9781292259192.
FORSYTH, Patrick. Jak si lépe zorganizovat čas: naučte se dobře nakládat se svým časem a zvládat úkoly v termínech. Přeložil Dagmar KLEINOVÁ. Brno: Lingea, 2020. Vstříc úspěchu. ISBN 978-80-7508-610-5.
GALLO, Carmine. Mluv jako TED: 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí. 2. vydání. Přeložil Viktor DVOŘÁK. Brno: BizBooks, 2019. ISBN 978-80-265-0888-5.
LUDWIG, Petr, 2013. Konec prokrastinace: jak přestat odkládat a začít žít naplno. V Brně: Jan Melvil. Briquet. ISBN 978-80-87270-51-6.
MEHRABIAN, Albert. Nonverbal Communication. London: Routledge, 2017. ISBN 9781351308717.
MORRIS, Desmond. Nahá opice: člověk jako další živočišný druh. Přeložil Ladislav SMUTEK. V Brně: Jota, 2018. ISBN 978-80-7565-310-9.
MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. Brno: Management Press, 2017. ISBN 978-80-265-0591-4.
PRINCE, Emma-Sue. 7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu. Přeložil Helena HARAŠTOVÁ. Brno: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0451-1.
Recommended Reading:
BERNE, Eric. Games people play : the psychology of human relationships. London: Penguin Books, c1964. ISBN 0-14-002768-8.
BALCAR, Jiří. Soft skills and their importance on the Czech labour market. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4245-5.
GALLO, Carmine. The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience. New York: McGraw Hill Professional, 2009. ISBN 9780071636759.
MORRIS, Desmond. Peoplewatching. London: Vintage, 2002. ISBN 978-009-942978-4.
MORRIS, Desmond. The human animal: a personal view of the human species, 1994. London: BBC Books. ISBN 978-056-337021-5.
BALCAR, Jiří. Soft skills and their importance on the Czech labour market. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4245-5.
GALLO, Carmine. Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse: jak si získat každé publikum. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4389-9.
KANITZ, Anja von. Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Praha: Grada, 2008. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2582-6.
KRUSE, Kevin. Moderní time management: zdvojnásobte svou produktivitu, aniž byste se cítili přepracovaní. Přeložil René SOUČEK. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2452-7.
PLAMÍNEK, Jiří. Řešení problémů a rozhodování: jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2437-9.
SCHNEIDEROVÁ, Anna a Marek SCHNEIDER. Komunikační dovednosti: učební text pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-268-2.

Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Graded creditGraded credit100 51