Skip to main content
Skip header

Water Management

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code546-0479/02
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites There are no prerequisites or co-requisites for this course unit
Name of Lecturer(s)Personal IDName
DVO203doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Summary
The aim of the course is to acquaint students with the issue of influencing the water regime of the landscape by means of drainage and irrigation equipment. The main emphasis is placed on the identification of already built facilities, their maintenance and possible removal, together with the design of suitable irrigation systems for sustainable water management in the landscape.
Learning Outcomes of the Course Unit
After completing the course, students will be familiar with the issue of water regime of the landscape, they will be able to apply the acquired knowledge in solving specific applications in the field of irrigation or drainage. Students will be able to propose suitable measures for sustainable water management in the landscape.
Course Contents
1. Introduction
2. Water regime of the landscape
3. Water demand for supplementary irrigation according to ČSN 750434
4. Definition and division of individual types of irrigation
5. Definition of micro-irrigation and its subdivision and design
6. Division, definition and design of spray irrigation
7. Theoretical principles of underground drainage
8. Funcke and drainage channels design
9. Protection of the area from external waters in the form of dikes
10. Design and location of drainage pumping stations
11. Function and design of horizontal drainage
12. Hydrological and water management balance
13. Legislation of surface and groundwater
Recommended or Required Reading
Required Reading:
SEILER, R.L. Irrigation-induced contamination of water, sediment, and biota in the western United States - synthesis of data from the National Irrigation Water Quality Program. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2003.

Twort C.A.: Water Supply. 2000, London
KOS, Zdeněk a Josef ŘÍHA. Vodní hospodářství 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02261-7.
BROŽA, Vojtěch. Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03175-6.
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (č. 401/2015 Sb.).
SEILER, Ralph Leslie. Irrigation-induced contamination of water, sediment, and biota in the western United States - synthesis of data from the National Irrigation Water Quality Program. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2003. U.S. Geological Survey professional paper, 1655. ISBN 0-607-89024-X.
Recommended Reading:
Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353
NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5.
ŠRYTR, Petr, František KUDA, Renata ZDAŘILOVÁ, Vladimír KOUDELA a Miroslav MUSÁLEK. Městské inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2.
KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. Navrhování hydromelioračních staveb. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika (Variant.). ISBN 978-80-87093-83-2.
Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Credit and ExaminationCredit and Examination100 (100)51
        CreditCredit33 17
        ExaminationExamination67 18