Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inovace a design zdravotnických prostředků

Inovace a design zdravotnických prostředků
Do zcela nového studijního programu Inovace a design zdravotnických prostředků se mohou hlásit zájemci o studium na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO.

Fakulta materiálově-technologická (FMT) rozšiřuje svou nabídku studijní programů o tento profesně zaměřený studijní program, který nabízí studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti v oblasti vývoje a designu zdravotnických prostředků. Jedná se o inovativní tříletý studijní program, během jehož studia budou mít studenti příležitost absolvovat 12týdenní odbornou praxi ve spolupracujících firmách v České republice a na Slovensku, specializujících se na výrobu zdravotnických prostředků.  

"Během studia budou studenti pod vedením nejen odborníků z praxe procházet všemi etapami vývoje zdravotnických prostředků – od nápadu a návrhu samotného výrobku až po jeho zkoušení a uvedení na trh," řekl Lukáš Peter, proděkan pro spolupráci s průmyslem FMT.

Kromě toho budou posluchači seznámeni s výrobními procesy, materiály a legislativními požadavky v oblasti zdravotnických prostředků, což je klíčové pro úspěšný vývoj a výrobu na tomto specifickém trhu. Pravidelná výuka bude doplněna o odborné přednášky, semináře a workshopy vedené odborníky z praxe.

"Cílem tohoto profesního studijního programu je nejen poskytnout studentům pevný teoretický základ, ale také je připravit na praktickou aplikaci jejich znalostí v oblasti inovace a designu zdravotnických prostředků. Absolventi budou pak schopni naplno využít své dovednosti jako odborníci v oblasti vývoje a výroby zdravotnických prostředků, koordinátoři mezi vývojáři a výrobci, nebo jako experti v materiálově-technologické oblasti zdravotnictví," dodává Martina Kalová, garantka studijního programu. 

Vloženo: 5. 2. 2024
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět