Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

Plánování mezinárodního projektu

Anotace

Kurz má za cíl seznámit doktorandy a začínající mladé vědecké pracovníky s vybranými aspekty projektového a dotačního managementu v mezinárodním prostředí.
Kurz je zaměřen na základní postupy a techniky pro přípravu a plánování mezinárodních projektů předkládaných především v rámci zahraničních grantů.

Teoretická a metodická část kurzu věnuje pozornost zejména přípravě a plánování projektů se zaměřením na projekty mezinárodní v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání včetně finančních aspektů těchto projektů.

Praktická část kurzu je věnována praktickým dovednostem a zkušenostem z fáze přípravy a plánování mezinárodních projektů a zahrnuje zejména případové studie a příklady dobré praxe.

Kvalitní kompetence studentů budou rozvíjeny a podpořeny díky využití inovativních technik a standardizovaných šablon projektové dokumentace, jež jsou využívány v mezinárodním projektovém managementu v zemích Evropské unie a USA.

Cíle kurzu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování kurzu budou studenti doktorského studia schopni:
1. Orientovat se v základní terminologii mezinárodního projektu.
2. Charakterizovat základní standardy projektového řízení uplatňované v zemích EU a USA.
3. Orientovat se v základních principech, metodách a technikách plánování věcné a finanční stránky mezinárodního projektu.
4. Interpretovat požadavky na strukturu mezinárodního projektu se zaměřením na startovací a juniorské granty.
5. Vysvětlit obsah základních dokumentů pro přípravu a plánování mezinárodních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů.


Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro studenty doktorského studia a začínající mladé vědecké pracovníky (postdoc), kteří chtějí získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti přípravy a plánování mezinárodních grantových projektů, ověřené na příkladech a případových studiích z praxe.


Osnova

• Teoretické minimum mezinárodního projektového managementu (základní terminologie, mezinárodní profesionální organizace a standardy projektového managementu).
• Dotační zdroje a financování mezinárodních projektů z evropských zdrojů v podmínkách ČR.
• Dotační zdroje a financování mezinárodních projektů z národních veřejných zdrojů v ČR.
• Dotační a grantové příležitosti pro Ph.D. studenty a postdoktorandy.
• Nejčastěji používané metodiky a nástroje při přípravě a plánování mezinárodního projektu.
• Identifikace mezinárodního projektu (inicializace, zahájení, příklady dobré praxe)
• Plánování mezinárodního projektu (plánovací procesy, kulturní vlivy a dopad na plánování, plánování času, zdrojů a finanční stránky mezinárodního projektu, příklady dobré praxe).
• Práce se šablonami projektové dokumentace mezinárodního projektu (žádost o podporu/grant, Statement of Work, Logframe projektu, WBS, RACI matrix, Gantt Chart, Komunikační plán, Rozpočet a finanční plán projektu).


Dostupné studijní materiály
• Moodle VŠB-TUO, Kurz Plánování mezinárodního projektu - 004:
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=101217
• Prezentace lektorů.
• Šablony (metodiky a nástroje pro přípravu a plánování mezinárodních projektů).
• Mezinárodní standardy projektového managementu.
• Ukázky projektové dokumentace mezinárodních grantových a dotačních projektů.
• Moodle VŠB-TUO, Kurz Řízení inovačních projektů (převedený obsah kurzu Planning of an International Project (projekt InnoPro – Innovation Project Management (Erasmus+)) – doplňkový materiál https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=112540Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
19. 4. 2023 -
21. 4. 2023
Ostrava (Třídenní kurz, který se bude konat 19., 20. a 21. 4. 2023, od 9:00 - 15:00 hod, poslední den 9:00 - 12:30, místnost E308 / E309 (Ekonomická fakulta VŠB-TUO, budova E).) Prezenční 0/15 Zobrazit lektory

Lektoři

  • doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
  • Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
25. 1. 2023 -
18. 4. 2023
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání (pro zaměstnance a studenty)
Kód CZV_KDV_028
ISCED-F Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 15
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Studijní referent Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne