Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

Kurz češtiny pro rusky mluvící cizince - 850 h.

Anotace

Předmět je určen pro rusky mluvící studenty, kteří se připravují na studium v českém jazyce. Od počátku je koncipován tak, aby studenty připravil na všechny jazykové dovednosti prověřované závěrečnou zkouškou – čtení s porozuměním a práce s textem, poslech s porozuměním, osvojování gramatických jevů. Po celou dobu se klade důraz na nácvik komunikativních dovedností. Po ukončení kurzu dosáhnout úrovně B1-B2 .

Osnova

Témata:
Jídlo, lidé okolo nás, denní program, orientace na ulici, v restauraci
Vaření, domácí práce, otázky po směru, životopis, co kdyby…
Co kdyby…, osobnost, počasí, komunikace, e-maily, dopisy, SMSky, oblékání, vztahy, rozkazy

Gramatika:
• Sloveso být
• Gramatický rod
• Čas
• Slovesné třídy
• Lokativ singuláru
• Akuzativ singuláru
• Chtěl/a bych
• Mít, mít rád + předmět
• Posesivní a partitivní genitiv
• Vid
• Budoucí čas perfektivních sloves
• Prefixy
• Slovesa pohybu
• Lokativ singuláru
• Předložka „o“
• Kondicionál
• Věty s „kdyby“
• „Měl/a bys“
• Podmiňovací způsob
• Věty s byl bych, kdybych byl, měl bys

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
18. 7. 2022 -
31. 8. 2023
Ostrava (Institut jazyků VŠB-TUO, učebna JC 132) Prezenční 90000 CZK Zobrazit lektory

Lektoři

  • Mgr. Libor Folvarčný
  • Mgr. Zuzana Trawinská
  • Mgr. Kateřina Smutná
  • Mgr. Marcela Krupová
  • Mgr. Alice Ogarková
Typ kurzu Jazykové kurzy
Kód CZV_JAK_002
ISCED-F Language acquisition
Délka v týdnech 42
Hodinová dotace 850
Požadované vstupní vzdělání Střední s maturitou
Typ financování Z prostředků účastníka
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Veřejnost
Studenti
Zaměstnanci
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Institut jazyků
Garant Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Studijní referent Mgr. Libor Folvarčný
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne