Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

Energie pro třetí tisíciletí

Anotace

Kurz Energetika pro třetí tisíciletí je určen pro vzdělávání studentů U3V v oblasti energetiky - získávání energií, jejich hospodárného využití, smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů, ekologickému a ekonomickému vytápění, nakládání s odpady a správný přístup k životnímu prostředí a přírodě. Část přednášek je věnována tepelným ztrátám budov a elektrické energii.


Osnova

Zahájení + Energie pojem známý neznámý
Co je Elektroenergetika + laboratoře
Přenos a distribuce elektřiny, Smart Grids
Základní energ. Pojmy+tepelná bilance člověka
Moderní energetické systémy
Moderní výpočtářské a kreslící systémy
Objevujeme vesmír
Energie a člověk / Solární energie
Doprava a energetika (vysokorychlostní tratě)
Svět robotů (nejen v energetice)
Exkurze: Dolní oblast Vítkovic
Budoucnost Jaderné energetiky
Tepelné ztráty, nejen budov
Co má tepelné čerpadlo společného s chladničkou
Ekologické vytápění rodinných domů, exkurze
Budovy v pasivním standardu
Hluk a jeho vliv na zdraví člověka
Co s odpady
Akumulace energie
Exkurze - Infoterma 2020
Znečištění ovzduší na Ostravsku, zadání prací
Jsou obnoviterlné zdroje energie skutečně čisté?
Vodní a větrné elektrárny
Spalovací motory
Jaderné elektrárny nové generace
Historie energetiky = historie techniky
Přednáška Ing. Drábové, Ph.D. na aktuální téma energetiky
Obhajoba minidiplomových prací
Výuka v učebně je doplněna řadou exkurzí např. Automobilka Nošovice, Infoterma, Dlouhé stráně, Kopřivnické muzeum, planetárium, exkurze po laboratořích FS,

Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
15. 9. 2022 -
30. 5. 2024
Ostrava Kombinovaná 500 CZK 19/40 1. 6. 2022 -
31. 8. 2022

Cykly kurzu

1. cyklus

Předměty

 • Energie a Energetika

  Energie a Energetika

  Co je energie, základní pojmy, distribuce a transformace energie, pojem energie a člověk. Energetika a elektroenergetika, moderní energetické systémy. Historie energetiky. Exkurze. Současná energetická krize.

2. cyklus

Předměty

 • Využívání energie

  Využívání energie

  Svět robotů, doprava a energetika, motory, energie hvězd, spalovací motory, přednáška z praxe, návštěva laboratoří, exkurze.

3. cyklus

Předměty

 • Energetika a bydlení

  Energetika a bydlení

  Přednášky na téma „House and future“, budovy v pasivním standardu, hluk a jeho vliv na zdraví člověka, tepelné ztráty, morední spalovací systémy, odpady, tepelná čerpadla, fotovoltaika. Exkurze.

4. cyklus

Předměty

 • Ekologie

  Ekologie

  Co dýcháme - znečištění ovzduší, jsou obnovitelné zdroje skutečně čisté, využití energie vody a větru, jaderné elektrárny nového typu.
Typ kurzu Univerzita 3. věku
Kód CZV_U3V_013
ISCED-F Electricity and energy
Délka v týdnech 32
Hodinová dotace 104
Požadované vstupní vzdělání Střední s maturitou
Typ financování Z prostředků účastníka
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Veřejnost
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Koordinátor Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne