Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Robotika

Informace pro uchazeče

Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu.

Popis

Studijní obor „Robotika“ je zaměřen na navrhování, konstrukci a řízení průmyslových robotů a manipulátorů. Obor je dále zaměřen na navrhování a řízení technologických robotizovaných pracovišť. V závislosti na nové trendy v robotice, je výuka rovněž orientována na servisní roboty a pro zájemce na biorobotiku.
Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí konstruování a modelování pomocí 2D a 3D CAD systémů (AutoCAD, Pro/ENGINEER, Robot Studio), programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru bakalářského studia získají, mimo znalostí z předmětů teoretického základu, široké znalosti o konstrukci průmyslových a servisních robotů, o jejich aplikaci v praxi a o požadavcích na jejich údržbu, provoz a zkoušení. Dále získají široké znalosti metod pro navrhování robotizovaných pracovišť v různých odvětvích průmyslu i služeb, při automatizaci vybraných činností a technologií. K tomu jsou vybaveni rovněž poznatky o periferiích robotizovaných pracovišť, jejich řízení a o postupech a prostředcích pro experimentální a diagnostické činnosti v oboru.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě praktických zkušeností s provozem a programováním robotů a robotizovaných pracovišť získaných v laboratořích katedry robototechniky jsou schopni řešit tuto problematiku pro různé typy robotizovaných pracovišť.
Důležitou součástí studia je zvládnutí a dosažení vysoké úrovně dovedností pro práci s výpočetní technikou, jednak ve speciálních předmětech, jednak jsou tyto dovednosti integrovány i do předmětů profilujícich obor – pro zabezpečení provozních, konstrukčních, programátorských, výpočtových, experimentálních aj. činností.

Obecné způsobilosti absolventa

Na základě zadání a dostupných zdrojů řešit technické problémy, koordinovat činnost konstrukčního týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.

Uplatnění absolventa

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru „Robotika“ se uplatní jako konstruktéři prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.), ale také jako projektanti těchto zařízení. Praktické zkušenosti s provozem a programováním průmyslových, servisních robotů a robotizovaných pracovišť získají v laboratořích katedry robototechniky.
Možnosti uplatnění nejsou omezeny na strojírenství, protože roboty, především servisní, se rychle uplatňují v řadě dalších odvětví, jako jsou zemědělství, zdravotnictví, sklářský, potravinářský, textilní a obuvnický průmysl, služby, policie, armáda apod.
Cílem studia oboru je vychovat odborníky zaměřené především v oblasti aplikace robotů a navrhování vybraných subsystémů, ale i odborníky, kteří budou schopni konstruovat a řídit mechatronické systémy.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2301R013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Klíčová slova Průmyslový robot
Robotika
Programování a řízení robotů
Navrhování robotizovaných pracovišť
Servisní robot

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.