Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Robotika

Informace pro uchazeče

Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu.

Popis

Studijní obor „Robotika“ je zaměřen na navrhování, konstrukci a řízení průmyslových robotů a manipulátorů. Obor je dále zaměřen na navrhování a řízení technologických robotizovaných pracovišť. V závislosti na nové trendy v robotice, je výuka rovněž orientována na servisní roboty a pro zájemce na biorobotiku.
Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí konstruování a modelování pomocí 2D a 3D CAD systémů (AutoCAD, Pro/ENGINEER, Robot Studio), programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru bakalářského studia získají, mimo znalostí z předmětů teoretického základu, široké znalosti o konstrukci průmyslových a servisních robotů, o jejich aplikaci v praxi a o požadavcích na jejich údržbu, provoz a zkoušení. Dále získají široké znalosti metod pro navrhování robotizovaných pracovišť v různých odvětvích průmyslu i služeb, při automatizaci vybraných činností a technologií. K tomu jsou vybaveni rovněž poznatky o periferiích robotizovaných pracovišť, jejich řízení a o postupech a prostředcích pro experimentální a diagnostické činnosti v oboru.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě praktických zkušeností s provozem a programováním robotů a robotizovaných pracovišť získaných v laboratořích katedry robototechniky jsou schopni řešit tuto problematiku pro různé typy robotizovaných pracovišť.
Důležitou součástí studia je zvládnutí a dosažení vysoké úrovně dovedností pro práci s výpočetní technikou, jednak ve speciálních předmětech, jednak jsou tyto dovednosti integrovány i do předmětů profilujícich obor – pro zabezpečení provozních, konstrukčních, programátorských, výpočtových, experimentálních aj. činností.

Obecné způsobilosti absolventa

Na základě zadání a dostupných zdrojů řešit technické problémy, koordinovat činnost konstrukčního týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.

Uplatnění absolventa

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru „Robotika“ se uplatní jako konstruktéři prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.), ale také jako projektanti těchto zařízení. Praktické zkušenosti s provozem a programováním průmyslových, servisních robotů a robotizovaných pracovišť získají v laboratořích katedry robototechniky.
Možnosti uplatnění nejsou omezeny na strojírenství, protože roboty, především servisní, se rychle uplatňují v řadě dalších odvětví, jako jsou zemědělství, zdravotnictví, sklářský, potravinářský, textilní a obuvnický průmysl, služby, policie, armáda apod.
Cílem studia oboru je vychovat odborníky zaměřené především v oblasti aplikace robotů a navrhování vybraných subsystémů, ale i odborníky, kteří budou schopni konstruovat a řídit mechatronické systémy.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2301R013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Klíčová slova Průmyslový robot
Robotika
Programování a řízení robotů
Navrhování robotizovaných pracovišť
Servisní robot
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.