Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Výpočetní vědy

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Výpočetní vědy je výzkumně orientovaný studijní program zaměřený na vzdělávání specialistů využívajících vysoce výkonné počítače pro řešení náročných vědeckých úloh z různých oblastí výzkumné praxe. Student se během studia seznámí s programovacími technikami a softwarovými nástroji pro efektivní využití superpočítačů při řešení náročných úloh jako jsou rozsáhlé datové analýzy a vizualizace, úlohy výpočetní fyziky a chemie nebo složité průmyslové aplikace. V rámci studia budou studenti zapojeni do řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů, v rámci nichž si osvojí reálné použití získaných znalostí v praxi. Absolventi studia najdou své uplatnění jako HPC specialisté v renomovaných firmách i v tuzemských a zahraničních vědecko-výzkumných institucích.

Popis programu

Doktorský studijní program Výpočetní vědy akreditovaný na superpočítačovém centru IT4Innovations, VŠB-Technické univerzitě Ostrava, navazuje na magisterský program stejného jména. Studium je rovněž určeno absolventům magisterského studia matematiky, informatiky, inženýrské mechaniky, fyziky a chemie a jim příbuzných oborů.
Cílem studia je důkladná průprava v oblasti vysoce výkonnostního počítání a superpočítání a souvisejících matematických a informatických disciplínách umožňující absolventovi plně využít potenciál nejvýkonnějších výpočetních systémů úrovně peta-scale a exa-scale. Dílčím cílem je poskytnout základní teoretickou průpravu v oblasti tématu disertační práce (HPC, výpočetní matematika, výpočetní informatika, výpočetní mechanika nebo výpočetní fyzika a chemie) na úrovni obvyklé pro doktorský stupeň studia a praktický trénink využití superpočítání v této oblasti. Dalším dílčím cílem je poskytnout jazykovou průpravu pro efektivní komunikaci v oboru v češtině i v angličtině, případně dalším cizím jazyce, poskytnout průpravu v základních obecných dovednostech požadovaných pro kariéru v high-tech firmách či kariéru akademickou (komunikace a reportování, týmová práce, projektové řízení). Dosažená úroveň znalostí je prokazována státní doktorskou zkouškou. Schopnost dosahovat původních vědeckých výsledků a dále je rozvíjet je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.

Studium se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě v rámci studijního programu Výpočetní vědy s oborem Výpočetní vědy a s řádnou dobou studia 4 roky. Studijní obor je akreditován v českém a anglickém jazyce.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent bude prokazovat hluboké znalosti v oblasti HPC architektur, implementace a optimalizace paralelních kódů, HPC knihoven a analýzy a zpracování rozsáhlých dat. Současně bude prokazovat pokročilé znalosti v oblasti tématu své disertační práce.

Odborné dovednosti absolventa

K jeho dovednostem bude patřit schopnost analyzovat, restrukturalizovat a optimalizovat paralelní kódy tak, aby byly schopny využít potenciálu výkonných superpočítačů úrovně peta- a exa-scale a schopnost realizovat komplexní softwarové řešení zadaného problému. Rovněž bude schopen dosahovat původních vědeckých výsledků a dále je rozvíjet.

Obecné způsobilosti absolventa

Současně bude schopen efektivní komunikace se specialisty v oblasti HPC a v oblasti tématu disertační práce, a to jak při formulaci a analýze aplikačních problémů, tak i při jejich samotném řešení s ohledem na optimální využití výpočetních prostředků. Navíc bude mít schopnost v těchto oblastech flexibilně rozšiřovat své znalosti o další pokročilé disciplíny dle požadavků zaměstnavatele.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění nejen ve vědecko-výzkumných organizacích, ale i ve společnostech, zabývajících se dolováním informací z velkého množství dat, provozujících internetové vyhledávače, či v analytických odděleních bank a dalších velkých společností. O odborníky, kteří dokáží využít znalostí HPC v kombinaci s dalšími obory jako je výpočetní mechanika či fyzika a chemie, je rovněž velký zájem ve vývojových odděleních renomovaných firem, mezi strojírenskými a technologickými společnostmi a high-tech firmami. Velký zájem o absolventy studijního programu již projevila největší česká automobilka ŠKODA AUTO, která je současně partnerem studia.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia doktorské
Kód P2658
Název česky Výpočetní vědy
Název anglicky Computational Sciences
Standardní délka studia 4 roky
Garant prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Klíčová slova HPC architektury
paralelní programování
paralelní algoritmy a datové struktury
analýza a zpracování rozsáhlých dat
superpočítání

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.