Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Výpočetní vědy

Informace pro uchazeče

Magisterský studijní program Výpočetní vědy je v České republice jedinečný program zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení náročných úloh z praxe. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace, navrhovat efektivní paralelní algoritmy a zpracovávat a analyzovat rozsáhlé soubory dat. Zapojí se do řešení reálných projektů s využitím superpočítačů centra IT4Innovations v různých oblastech vědy. Absolventi studia se stanou specialisty, kteří jsou již dnes velmi žádaní jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích. Partnerem studia je největší česká automobilka ŠKODA AUTO a společnost Continental.

Popis programu

Navazující magisterský program Výpočetní vědy akreditovaný na superpočítačovém centru IT4Innovations, VŠB-Technické univerzitě Ostrava, je určen absolventům bakalářského studia matematiky, informatiky, inženýrské mechaniky, fyziky a chemie a jim příbuzných oborů.

Cílem studia je důkladná průprava v oblasti superpočítání a souvisejících matematických a informatických disciplínách umožňující absolventovi plně využít potenciál nejvýkonnějších výpočetních systémů. Studijní obor je aktuálně členěn na čtyři specializace (výpočetní matematika, výpočetní informatika, výpočetní mechanika a výpočetní fyzika a chemie), jejichž základní znalosti si student přináší z bakalářských studijních programů. V rámci těchto specializací si student osvojí řešení konkrétních aplikací s využitím teoretických základů superpočítání a HPC. Student si proto vždy volí jednu z uvedených specializací a v návaznosti na ni i téma diplomové práce. Základní průprava bude v každé specializaci realizována formou povinně volitelných kurzů doplněnou dle potřeby též kurzy volitelnými. Pokročilé znalosti pak student získá řešením diplomové práce a specializovaných projektů v rámci povinných kurzů. Dalším dílčím cílem je poskytnout jazykovou průpravu pro efektivní komunikaci v oboru v češtině i v angličtině, případně dalším cizím jazyce, poskytnout průpravu v základních obecných dovednostech požadovaných pro kariéru v high-tech firmách či kariéru akademickou (komunikace a reportování, týmová práce, projektové řízení).

Studium se uskutečňuje pouze v prezenční formě v rámci studijního programu Výpočetní vědy s oborem Výpočetní vědy a s řádnou dobou studia 2 roky. Studijní obor je akreditován v českém a anglickém jazyce.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent bude prokazovat adekvátní znalosti v oblasti HPC architektur, implementace a optimalizace paralelních kódů a HPC knihoven, analýzy a zpracování rozsáhlých dat a počítačového modelování. Současně bude prokazovat adekvátní znalosti ve vybrané specializaci na úrovni běžné pro magisterské studium.

Odborné dovednosti absolventa

K jeho dovednostem bude patřit schopnost analyzovat, restrukturalizovat a optimalizovat paralelní kódy tak, aby byly schopny využít potenciálu výkonných superpočítačů úrovně peta- a exa-scale a schopnost realizovat komplexní softwarové řešení zadaného problému z oblasti specializace. Rovněž bude schopen dosahovat původních vědeckých výsledků a dále je rozvíjet.

Obecné způsobilosti absolventa

K obecným způsobilostem absolventa bude patřit jazyková výbava a dovednosti odpovídající magisterskému stupni studia, schopnost návrhu a realizace individuálních projektů malého rozsahu, schopnost účasti na řešení týmových projektů pod vedením zkušeného pracovníka, schopnost sdílení výsledků v rámci projektového kolektivu a schopnost publikace výsledků v obvyklých formátech (referát, zpráva). Současně bude absolvent schopen efektivní komunikace se specialisty v oblasti HPC a v oblasti specializace, a to jak při formulaci a analýze aplikačních problémů, tak i při jejich samotném řešení s ohledem na optimální využití výpočetních prostředků. Navíc bude mít schopnost v těchto oblastech flexibilně rozšiřovat své znalosti o další pokročilé disciplíny dle požadavků zaměstnavatele.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění nejen ve vědecko-výzkumných organizacích, ale i ve firmách, zabývajících se dolováním informací z velkého množství dat, provozujících internetové vyhledávače, či v analytických odděleních bank a dalších velkých společností. O odborníky, kteří dokáží využít znalostí HPC v kombinaci s dalšími obory jako je výpočetní mechanika či fyzika a chemie, je rovněž velký zájem ve vývojových odděleních renomovaných firem, mezi strojírenskými a technologickými společnostmi a high-tech firmami. Velký zájem o absolventy studijního programu již projevila největší česká automobilka ŠKODA AUTO, která je současně partnerem studia.

Absolventi mohou rovněž pokračovat v akademické kariéře formou doktorského studia stejnojmenného oboru Výpočetní vědy.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Kód N2658
Název česky Výpočetní vědy
Název anglicky Computational Sciences
Standardní délka studia 2 roky
Garant doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Klíčová slova HPC architektury
paralelní programování
paralelní algoritmy a datové struktury
analýza a zpracování rozsáhlých dat
superpočítání

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.