Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Na VŠB-TUO udělí tituly a čestný doktorát

V pátek 15. listopadu 2013 od 10.00 hodin proběhne ve velkém sále auly VŠB-TUO v Ostravě-Porubě Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-Technické univerzity Ostrava, které se koná u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Kromě předání dekretů novým docentům, diplomům absolventům doktorských studijních programů a absolventům studia MBA bude také na návrh Hornicko-geologické fakulty udělen čestný doktorát prof. Ing. Gabrielu WEISSOVI, PhD., v oboru Důlní měřictví a geodézie.

Profesor Weiss mimo jiné svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěl významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráci na poli vědy a techniky. Důsledně se věnuje zavedení maticové algebry do zpracovatelských procesů, které si osvojila vědecká komunita v Ústavu geodezie, kartografie a geografických informačních systémů FBERG TU v Košicích a Institutu geodezie a důlního měřictví HGF VŠB-TU Ostrava.

Na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO bude také předáno významné ocenění - pamětní medaile Georgia Agricoly. Z rukou rektora univerzity jej převezme prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., za její osobní dlouholetý přínos k rozvoji Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v oblasti mechaniky tekutin a energetiky, za její úspěšné zapojení do mezinárodní spolupráce, a především za aktivní pomoc při zajištění kvalifikačního růstu mladých vědeckých pracovníků fakulty.

Na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO budou dále předány dekrety 13 novým docentům, diplomy 90 absolventům doktorských studijních programů a také předány diplomy absolventům studia MBA.

Vloženo: 13. 11. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět