Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 5. 2021!

Rozvolnění provozní doby ÚK od 3. do 21. května 2021

Od 3. do 21. května 2021 dochází k rozšíření provozní doby ve všech výpůjčních odděleních Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Výpůjční oddělení v Porubě                           Po-Čt   9:00-12:00   13:00-15:00

Výpůjční oddělení na EKF                              Po-Čt   9:00-12:00   13:00-15:00

Knihovna a studovna na FBI                          Po-Čt   9:00-12:00   13:00-15:00

Knihovna a studovna na FAST                       Čt         9:00-12:00   13:00:15:00

Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.

Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě, Fakultě bezpečnostního inženýrství a Fakultě stavební. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.

Vracet dokumenty lze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.

Půjčovat a vracet dokumenty je možné i prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz.

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Provoz knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/

Vloženo: 30. 4. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9830 - Ústřední knihovna
Zpět