Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celý proces získání a implementace ocenění HR Award probíhá dle následujícího harmonogramu:

Harmonogram přípravy přihlášky HR Award

Iniciační fáze začátek roku 2020
Příprava GAP analýzy (popis současného stavu) duben/září 2020
Dotazníkové řešení srpen 2020
Příprava Akčního plánu srpen/říjen 2020
Odeslání dokumentů k rukám Evropské komise 18. 11. 2020
Obdržení potvrzení administrativního schválení dokumentů 3. 12. 2020
Obdržení výzvy k doplnění dokumentů 18. 3. 2021
Odeslání doplněných dokumentů k rukám Evropské komise 18. 5. 2021
Obdržení potvrzení administrativního schválení dokumentů 2. 6. 2021
Zisk ocenění "HR Excellence in Research" award 30. 6. 2021

Harmonogram Implementační fáze

Implementace akčního plánu 2021-2025
Předběžné interní zhodnocení původního akčního plánu a revize akčního plánu červenec 2023
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci předběžného vnitřního hodnocení a externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích univerzity červenec 2026