Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO podporuje rovné příležitosti a v rámci řešení životních situací mohou zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří pečují o dítě nebo osobu blízkou, mají zdravotní indispozici, která jim umožňuje výkon práce, ale omezuje příchod na pracoviště, nebo řeší jiné situace, které jim komplikují běžný výkon práce, využít:

  • částečný úvazek, výkon práce formou dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce (za předpokladu, že to umožňují provozní podmínky zaměstnavatele),
  • výkon práce mimo pravidelné pracoviště (tzv. home office) včetně vybavení pracovními prostředky zaměstnavatele pro výkon práce mimo pracoviště (za předpokladu, že to umožňují provozní podmínky zaměstnavatele),
  • pružnou pracovní dobu (za předpokladu, že to umožňují provozní podmínky zaměstnavatele),
  • převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku v souladu se Zákoníkem práce (za předpokladu, že to umožňují provozní podmínky zaměstnavatele),
  • 6 týdnů dovolené pro neakademické zaměstnance a zaměstnankyně (2 týdny nad zákonný rámec),
  • dotovanou stravu v menze,
  • přednostní přijetí dětí zaměstnankyň a zaměstnanců VŠB-TUO do univerzitní mateřské školky,
  • nabídku volnočasových aktivit pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň (kroužky po dobu akademického roku, tábory v období školních prázdnin apod.),
  • bezbariérový přístup do budov,
  • přebalovací pulty na toaletách budovy B

V rámci zaměstnaneckých benefitů mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využít slevy a výhodné nabídky firem, ať už z oblasti financí a pojištění, cestování, sportu, kultury, nákupů nebo zdraví. Více informací naleznete na InNETU v sekci Služby/VŠB-TUO Plus (Bonusový program studentů a zaměstnanců).