Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu

O studijním programu

Navazující magisterský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí.
Předměty studijního plánu jsou zaměřeny na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na hodnocení biologických změn v prostředí postiženém těžbou a průmyslem, na inovativní metody a technologie pro snižování znečišťujících látek v ovzduší, v půdě, ve vodách ve smyslu ochrany těchto ekosystémů a také na oblast prevence, regenerace a revitalizace industriálního prostředí.
Technický charakter studijního programu dotvářejí studijní předměty, které obsahují matematiku a fyziku a jsou zaměřeny především na matematickou a multikriteriální analýzu experimentálních dat získaných pro zpracování závěrečné práce. Tyto předměty pak vhodně doplňuji povinně volitelné předměty s vazbou na sociální vědy a předměty vyučované v angličtině, které rozvíjejí další komunikační a ekonomické kompetence studentů.
Absolventi magisterského studijního programu mají vzhledem ke svému interdisciplinárnímu technickému vzdělání na trhu práce široké uplatnění. Uvedený studijní program připraví erudované a tvůrčí odborníky s možností uplatnění ve státní správě i v průmyslové sféře, stejně jako v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290012
Název programu Ochrana životního prostředí v průmyslu
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Klíčová slova ochrana biodiverzity v industriálním prostředí
obnova prostředí
těžba a průmysl
staré ekologické zátěže
ochrana životního prostředí
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.