Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Důlní měřictví a geodézie

O studijním programu

Studijní program Důlní měřictví a geodézie vychází z rozšířeného technicko-přírodovědného základu. Cílem studia je, aby absolvent všech forem studia doktorského studijního programu Důlní měřictví a geodézie byl připraven pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v České republice a zahraničí v oblasti příslušného zaměření oboru, pro řešení náročných, netradičních a složitých důlně měřických, geodetických a kartografických problémů. Cílem studia je rovněž, aby absolventi našli uplatnění jako akademičtí pracovníci vysokých škol, výzkumní pracovníci ve výzkumných organizacích (Výzkumný ústav geodetický topografický a kartografický, v.v.i., Zeměměřický úřad Praha - ZÚ, Ústav geoniky Akademie věd České republiky - ÚG AV ČR). Neopomenutelnou možností a cílem uplatnění absolventů je i soudně znalecká činnost v oboru důlní měřictví, geodézie a katastr nemovitostí.
Zaměření a cíle studijního programu úzce souvisí se zaměřením bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Důlní měřictví a Inženýrská geodézie uskutečňovaných na Hornicko-geologické fakultě, VŠB - Technické univerzitě Ostrava a poskytuje tak komplexní a ucelený přehled o zeměměřických činnostech prováděných na povrchu i v podzemí. V oblasti důlního měřictví a geodézie je nutné stále zdokonalovat technologie provádění důlně měřických činností na hlubinných i povrchových dolech a to především ve smyslu zvýšení jejich efektivnosti a s tímto souvisí i nové technologie digitalizace stávajících mapových podkladů pro účely vytváření informačních systémů. V rámci rozvoje informačních technologií je nutné zdokonalit postupy při sběru prostorových dat při výstavbě stavebních objektů a následně vytváření dokumentací skutečného provedení staveb a to nově i prostřednictvím BIM (Building Information Model).
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0532D330034
Název programu Důlní měřictví a geodézie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.