Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Inženýrství fyzické bezpečnosti

O studijním programu

Multidisciplinární navazující magisterský studijní program Inženýrství fyzické bezpečnosti patří do oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory.

Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického a přírodovědného základu, jejich aplikací a odborných předmětů tak, aby student získal široké znalosti a porozumění v oboru fyzické bezpečnosti. Absolvent navazujícího studijního programu Inženýrství fyzické bezpečnosti je vybaven širokými a hlubokými znalostmi z oboru fyzické ochrany potřebnými pro řešení složitých technických a organizačních problémů z oblasti ochrany objektu, zabezpečovacích, signalizačních, dohledových a protipožárních systémů, fyzické ostrahy a obrany, technických prostředků bezpečnostních služeb, kriminalistiky, bezpečnostního managementu, právních a technických norem a metodik aplikovaných při prevenci a ochraně osob i majetku v organizaci, včetně porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků ze souvisejících oborů. Tyto znalosti si může student dále rozšířit a prohloubit volbou povinně volitelných předmětů typu B, popř. volitelných předmětů např. o znalosti základů geoinformatiky, kyberkriminality, právních a ostatních předpisů enviromentu a dalšími podpůrnými znalostmi.

Studijní program respektuje „Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené Bezpečnostní radou státu (usnesení BRS č. 32 ze dne 3. července 2007) a Metodiku pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra vydanou pod č. j. MV-97848-1/PO-OKR-2020 v roce 2020. Konkretně jde v uvedené metodice o Modul I (Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky - Obecná část) a Modul IV (Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky se zaměřením na veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost; oblast B – akademicky zaměřené studijní programy; navazující magisterský studijní program).
Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1032A020006
Název programu Inženýrství fyzické bezpečnosti
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra bezpečnostních služeb
Garant doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Projektování bezpečnostních systémů
Bezpečnostní technologie a systémy
Posuzování rizik
Personální bezpečnost
Objektová bezpečnost
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.