Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program v oboru Nanotechnologii nabízí teoretické i praktické prohloubení znalostí a dovedností v oblasti přípravy, charakterizace a využití nanomateriálů. Studenti mohou využít jedinečnou možnost souběžného studia oboru na VŠB-TUO a univerzitě v Kanadě nebo Francii. Absolventům se nabízí možnost stát se platným členem výzkumných týmů v České republice i v zahraničí, zejména využijí-li možnosti zahraničního studijního pobytu až v délce jednoho roku, např. na univerzitách v Japonsku, Kanadě, Francii a Finsku.

Popis programu

Studium navazuje na magisterský program Nanotechnologie, který je akreditován na VŠB -TUO, a je také určeno absolventům magisterských studijních oborů se zaměřením na aplikovanou fyziku, aplikovanou chemii, moderní materiály a technologie. Je tak dalším stupněm vzdělávání v oblasti nanotechnologií, které se posledních letech prudce rozvíjejí. Teoretické předměty zahrnují detailní studium elektronové struktury látek, optických a magnetických vlastností atomů a molekul a vztahem těchto vlastností k funkčnosti nanomateriálů. Nezbytnou součástí studijního programu je také studium aplikované matematiky, molekulárního modelování a počítačového designu nanomateriálů. Studijní program zahrnuje moderní experimentální metody studia nanostruktur a vlastností nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent bude prokazovat hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které jsou v popředí poznání oboru nanotechnologií na mezinárodní úrovni. Bude schopen se specializovat v oboru nanotechnologií pro své detailní znalosti teoretické fyziky, chemie, matematiky, které bude umět použít např. v matematickém modelování, programování, metodách designu různých typů nanomateriálů apod. na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci a rozvoj.

Odborné dovednosti absolventa

Své znalosti vědeckých a výzkumných metod svého oboru bude tvořivě využívat ve složitých nestandardních podmínkách. Dále lze předpokládat, že bude navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oblasti nanotechnologií způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání původním výzkumem a ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.

Obecné způsobilosti absolventa

Bude umět řešit problémy vědeckými postupy a svá řešení prezentovat a obhájit před odbornou komunitou, vést o nich diskusi nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobní praxi jako specialista při výrobě nanomateriálů, ve vědeckých týmech, kde rozvíjí teorii nanomateriálů nebo vyvíjí nové smart materiály. V neposlední řadě se může uplatnit jako pedagog na středních nebo vysokých školách s technickým zaměřením.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia doktorské
Kód P3942
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.