Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Aplikovaná fyzika

O studijním programu

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (diplomové magisterské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem. Hlavní oblasti zájmu jsou jaderná fyzika, magnetismus, optika a technologie porušování materiálů.

Studijní plány

Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0533A110006
Název programu Aplikovaná fyzika
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Fyzika
Klíčová slova Aplikovaná fyzika
Optika
Jaderná fyzika
Magnetismus
Porušování materiálů
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.