Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Kybernetika

O studijním programu

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.
Program Kybernetika navazuje na tyto magisterské studijní programy nabízené na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO: Řídící a informační systémy, Biomedicínské inženýrství. Jelikož kybernetické principy a poznatky lze aplikovat i v jiných aplikačních oblastech, jako např. v přírodních vědách, fyziologii, systémové biologii, atd., program je otevřen i absolventům jiných magisterských programů, ať už z Fakulty elektrotechniky a informatiky (např. Výpočetní matematika), či jiných fakult.

Profese

 • Pracovník ve výzkumu zaměřeném na automatizované systémy
 • Výzkumný pracovník a vývojář vestavěných systémů
 • Pracovník, vedoucí výzkumného týmu v oblasti kybernetiky
 • Specialista na měření a senzoriku
 • Pracovník ve výzkumu zaměřeném na digitalizaci průmyslu a umělou inteligenci v průmyslu
 • Výzkumný pracovník se zaměřením na robotické systémy

Dovednosti

 • Zpracování biologických signálů
 • Znalost řídích jednotek (CAN, LIN, Ethernet)
 • Zpracování medicínských obrazů
 • Znalost měření a regulace - otáčkové, momentové a polohové regulační struktury el. pohonů
 • Programovací jazyk NI LabVIEW
 • Průmyslová automatizace
 • Znalost metod zpracovávání signálu
 • Znalosti z oblasti průmyslové automatizace
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D150001
Název programu česky Kybernetika
Název programu anglicky Cybernetics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Kybernetika
Klíčová slova teorie řízení
řídicí systém se zpětnou vazbou
automatizace, řízení a robotika
teorie a přenos informace
modelování a simulace systémů a procesů
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.