Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Kybernetika

O studijním programu

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.
Program Kybernetika navazuje na tyto magisterské studijní programy nabízené na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO: Řídící a informační systémy, Biomedicínské inženýrství. Jelikož kybernetické principy a poznatky lze aplikovat i v jiných aplikačních oblastech, jako např. v přírodních vědách, fyziologii, systémové biologii, atd., program je otevřen i absolventům jiných magisterských programů, ať už z Fakulty elektrotechniky a informatiky (např. Výpočetní matematika), či jiných fakult.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D150001
Název programu Kybernetika
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Kybernetika
Klíčová slova teorie řízení
řídicí systém se zpětnou vazbou
automatizace, řízení a robotika
teorie a přenos informace
modelování a simulace systémů a procesů
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.