Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie

O studijním programu

Doktorský studijní program (DSP) Bioinformatika a výpočetní biologie je kombinovaným studijním programem náležejícím do dvou oblastí, a to oblasti vzdělávání Informatika a Všeobecné lékařství a zubní lékařství. V rámci povinných předmětů a kurzů se student seznámí se základy nezbytnými pro práci bioinformatika a výpočetního biologa. Nepovinně volitelné předměty slouží k prohloubení specifických znalostí a jsou nastaveny pro hlubší specializaci studenta v rámci zaměření jeho dizertační práce a student si je vybírá a volí po dohodě se školitelem. Povinnou součástí studia je tvůrčí výzkumná a publikační činnost, pedagogická činnost a stáž. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0588D140003
Název programu Bioinformatika a výpočetní biologie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Biologie, ekologie a životní prostředí
Všeobecné lékařství a zubní lékařství
Informatika
Klíčová slova analýza rozsáhlých dat
statistika
biomedicína
bioinformatika
molekulární biologie
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.