Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Dopravní systémy

O studijním programu

Doktorský studijní program Dopravní systémy nabízí absolventům navazujících magisterských studijních oborů a programů zaměřených na dopravu a logistiku možnost dosažení nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání v Oblasti vzdělávání Doprava.
Doktorské studium je určeno pro absolventy navazujících magisterských studijních programů, kteří mají zájem a motivaci rozvíjet se po odborné stránce, sledovat rozvoj nejnovějších poznatků v oboru, prohloubit si vzdělání nad rámec běžného vysokoškolského studia a udržovat aktivní kontakt s akademickým prostředím.
Doktorské studium má výrazně individuální charakter a skládá se ze dvou etap - studijní etapy a etapy zaměřené na tvorbu disertační práce. Studijní etapa je završena složením státní doktorské zkoušky, etapa zaměřená na tvorbu disertační práce je potom ukončena její úspěšnou obhajobou před komisí složenou z významných odborníků na problematiku, které se disertační práce věnuje.
Spektrum témat disertačních prací nabízených k řešení je poměrně široké a věnuje se zejména problematice návrhu kolejových a silničních vozidel a efektivního řízení technologických procesů probíhajících v systémech kolejové, silniční a městské hromadné a letecké dopravy. Nabídka vypsaných témat disertačních prací může být rozšířena i o témata, která zformulují a navrhnou sami uchazeči o studium, důležité je však řešení takového tématu předjednat s vhodným školitelem.
Od absolventů doktorského studijního programu se obecně očekává, že budou schopni rozvíjet současný stav poznání v příslušné problematice, proto
je v průběhu celého studia ze strany školitelů i dalších vyučujících kladen důraz nejen na seznamování doktorandů s nejnovějšími poznatky souvisejícími s tématem řešené disertační práce, ale především na rozvoj tvůrčího myšlení a získání zkušeností s publikováním v kvalitních vědeckých časopisech.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P1041D040006
Název programu Dopravní systémy
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.