Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, patříme mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy ze strany zaměstnavatelů.

Studijní program Metalurgické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ je směřován na výchovu odborníků pro moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku jsou přednášeny zásadní společné teoretické předměty, vhodně doplněné o předměty např. z oblasti materiálových věd, managementu a řízení kvality. Dále se studijní program člení na tři specializace s jejich oborovými předměty: Moderní technologie výroby kovů, Slévárenské technologie a Tváření progresivních kovových materiálů. Studijní program je charakteristický úzkou provázaností pedagogického procesu s často unikátní experimentální základnou a s využitím výpočetní techniky při modelování procesů. Odborné znalosti absolventů budou na trhu práce vysoce žádané, protože jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti mnohých průmyslových i vědeckovýzkumných subjektů.

Profese

 • Technolog metalurgického provozu
 • Manažer tvářecích technologií

Dovednosti

 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Znalost metalografických metod při hodnocení kvality oceli
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Základy obchodního práva
 • SW Autodesk Inventor
 • SW Autodesk
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Znalost základních programů PC
 • Výpočet dynamiky proudění v CFD SW ANSYS Fluent
 • Tvorba technických zpráv
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • SW Simufact Forming
 • Znalost technologických procesů
 • Orientace v technických výkresech
 • Navrhování komponent
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost optimalizace procesů
 • SW ANSYS
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Orientace v nákresech
 • Znalost matematických modelů
 • Simulační program MAGMASoft
 • Znalost materiálů
 • Výpočtový SW Mathcad
 • Výpočty dynamiky
 • Postupy vývoje produktu
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Znalost technické dokumentace
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost a dovednost výpočetní sítě konečných diferencí, objemů a prvků v ANSYS Mesh
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270003
Název programu česky Metalurgické inženýrství
Název programu anglicky Metallurgical engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tváření materiálu
Garant prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
slévárenské technologie
moderní technologie
materiály a metalurgie
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.