Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, patříme mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy ze strany zaměstnavatelů.

Studijní program Metalurgické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ je směřován na výchovu odborníků pro moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku jsou přednášeny zásadní společné teoretické předměty, vhodně doplněné o předměty např. z oblasti materiálových věd, managementu a řízení kvality. Dále se studijní program člení na tři specializace s jejich oborovými předměty: Moderní technologie výroby kovů, Slévárenské technologie a Tváření progresivních kovových materiálů. Studijní program je charakteristický úzkou provázaností pedagogického procesu s často unikátní experimentální základnou a s využitím výpočetní techniky při modelování procesů. Odborné znalosti absolventů budou na trhu práce vysoce žádané, protože jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti mnohých průmyslových i vědeckovýzkumných subjektů.

Profese

 • Manažer tvářecích technologií
 • Technolog metalurgického provozu

Dovednosti

 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Postupy vývoje produktu
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
 • Znalost metalografických metod při hodnocení kvality oceli
 • Znalost matematických modelů
 • Čtení technické dokumentace
 • Orientace v technických výkresech
 • SW Autodesk Inventor
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • SW ANSYS
 • Výpočty dynamiky
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • SW Autodesk
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • SW Simufact Forming
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Znalost základních programů PC
 • Výpočtový SW Mathcad
 • Znalost analýzy dat
 • Výpočet dynamiky proudění v CFD SW ANSYS Fluent
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Simulační program MAGMASoft
 • Znalost a dovednost výpočetní sítě konečných diferencí, objemů a prvků v ANSYS Mesh
 • Orientace v nákresech
 • Znalost optimalizace procesů
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Znalost technologických procesů
 • Základy obchodního práva
 • Znalost technické dokumentace
 • Navrhování komponent
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • Znalost materiálů
 • Tvorba technických zpráv
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270003
Název programu česky Metalurgické inženýrství
Název programu anglicky Metallurgical engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tváření materiálu
Garant prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
slévárenské technologie
moderní technologie
materiály a metalurgie
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.