Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Metalurgické inženýrství

O studijním programu

Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ je směřován na výchovu odborníků pro moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku jsou přednášeny zásadní společné teoretické předměty, vhodně doplněné o předměty např. z oblasti materiálových věd, managementu a řízení kvality. Dále se studijní program člení na tři specializace s jejich oborovými předměty: Moderní technologie výroby kovů, Slévárenské technologie a Tváření progresivních kovových materiálů. Studijní program je charakteristický úzkou provázaností pedagogického procesu s často unikátní experimentální základnou a s využitím výpočetní techniky při modelování procesů. Odborné znalosti absolventů budou na trhu práce vysoce žádané, protože jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti mnohých průmyslových i vědeckovýzkumných subjektů.

Profese

 • Manažer tvářecích technologií
 • Vědecko výzkumný pracovník pro řízení procesů
 • Vedoucí technolog
 • Slévárenský technolog
 • Technolog metalurgického provozu
 • Obchodně-technický manažer
 • Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd

Dovednosti

 • SW ANSYS
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Navrhování komponent
 • Postupy vývoje produktu
 • Simulační program MAGMASoft
 • Znalost optimalizace procesů
 • SW Simufact Forming
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Znalost metalografických metod při hodnocení kvality oceli
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost technologických procesů
 • Výpočtový SW Mathcad
 • Znalost a dovednost výpočetní sítě konečných diferencí, objemů a prvků v ANSYS Mesh
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • Orientace v technických výkresech
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
 • Znalost matematických modelů
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Tvorba technických zpráv
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Základy obchodního práva
 • Znalost materiálů
 • SW Autodesk
 • SW Autodesk Inventor
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost technické dokumentace
 • Orientace v nákresech
 • Výpočet dynamiky proudění v CFD SW ANSYS Fluent
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Výpočty dynamiky
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270003
Název programu česky Metalurgické inženýrství
Název programu anglicky Metallurgical engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tváření materiálu
Garant prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
slévárenské technologie
moderní technologie
materiály a metalurgie
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.