Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, patříme mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy ze strany zaměstnavatelů.

Studijní program Metalurgické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ je směřován na výchovu odborníků pro moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku jsou přednášeny zásadní společné teoretické předměty, vhodně doplněné o předměty např. z oblasti materiálových věd, managementu a řízení kvality. Dále se studijní program člení na tři specializace s jejich oborovými předměty: Moderní technologie výroby kovů, Slévárenské technologie a Tváření progresivních kovových materiálů. Studijní program je charakteristický úzkou provázaností pedagogického procesu s často unikátní experimentální základnou a s využitím výpočetní techniky při modelování procesů. Odborné znalosti absolventů budou na trhu práce vysoce žádané, protože jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti mnohých průmyslových i vědeckovýzkumných subjektů.

Profese

 • Manažer tvářecích technologií
 • Technolog metalurgického provozu
 • Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd

Dovednosti

 • Znalost matematických modelů
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
 • Znalost technologie výroby oceli v konvertorech
 • Simulační program MAGMASoft
 • Postupy výroby tlakových odlitků
 • Orientace ve výrobě a úpravách kovových materiálů
 • Znalost optimalizace procesů
 • Znalost metalografických metod při hodnocení kvality oceli
 • Znalost a dovednost výpočetní sítě konečných diferencí, objemů a prvků v ANSYS Mesh
 • Základy obchodního práva
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Znalost materiálů
 • SW Autodesk
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Orientace v nákresech
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Optimalizace rafinačních procesů při výrobě kovových tavenin pomocí SW ANSYS Fluent
 • SW ANSYS
 • SW Simufact Forming
 • Navrhování komponent
 • Postupy vývoje produktu
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost technologických procesů
 • Orientace ve vlastnostech a použití tvářených materiálů
 • Výpočty dynamiky
 • Optimalizace průběhu metalurgických pochodů přivýrobě a odlévání oceli
 • Znalost technologie výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních
 • Výpočtový SW Mathcad
 • Orientace v modelování procesů objemového tváření
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost analýzy dat
 • Optimalizace procesu odlévání oceli pomocí SW ProCAST a QuikCAST
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Tvorba technických zpráv
 • SW Autodesk Inventor
 • Znalost technické dokumentace
 • Výpočet dynamiky proudění v CFD SW ANSYS Fluent
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270003
Název programu česky Metalurgické inženýrství
Název programu anglicky Metallurgical engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tváření materiálu
Garant prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
slévárenské technologie
moderní technologie
materiály a metalurgie
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.