Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, patříme mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy ze strany zaměstnavatelů.

Studijní program Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

Informace pro uchazeče

Proč studovat právě tento studijní program/obor?
–perspektivní multidisciplinární studijní program/obor, zaměřený především na:
•zakládání staveb
•stabilitu a sanaci svahů, násypů dopravních komunikací, sypaných hrází
•tunely a další typy podzemních staveb
•hodnocení transportních procesů v horninovém prostředí, včetně tepelných procesů spojených s geotermálními tepelnými výměníky
•technickou seismicitu
•technické odstřely a jejich účinky
–jediný samostatný studijní program/obor v České republice
–dlouhá tradice výuky v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství na univerzitě, kvalitní personální i materiální zabezpečení výuky (včetně výukových laboratoří a počítačového vybavení)
–provázanost studia s praxí formou vložených přednášek odborníků z firem, exkurzí a stáží
–po absolventech je vysoká poptávka na trhu práce v ČR i zahraničí, mají výborné finanční ohodnocení
–bez znalosti geotechniky se neobejde žádná stavba

Profese

 • Projektant geotechnických děl (Stavební jámy, podzemní stavby, tunely, násypy dopravních komunikací)
 • Pracovník projekční kanceláře
 • Stavbyvedoucí
 • Geomechanik
 • Pracovník geotechnického průzkumu
 • Technický dozor investora
 • Báňský projektant
 • Projektant
 • Stavební dozor
 • Vědec v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství
 • Výzkumný a vývojový pracovník

Dovednosti

 • Orientace v nákresech
 • SW z oblasti podzemního stavitelství
 • Větrání ražeb tunelů a podzemních děl
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalosti s vypracováním plánů a dokumentace týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor. způsobem
 • SW z oblasti geotechniky
 • Znalost testování vlastností zemin a hornin laboratorními i polními zkouškami
 • Aplikace počítačových projekčních programu
 • Navrhování a posuzování betonových a konstrukcí
 • Základní legislativa z oblasti ochrany životního prostředí a obalového hospodářství
 • IT dovednosti/znalosti: MS Office, (Easy archiv výhodou)
 • Znalosti zpracování dokumentace a výpočtu v oblasti dimenzování výztuží pro podzemní důlní díla
 • SW Autocad
 • Znalosti trhacích prací v dolech a lomech
 • (Eurokód 7) ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí
 • Navrhování a posuzování inženýrských konstrukcí
 • Znalost vlastností partikulárních hmot
 • Liniové stavby
Detailní informace
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0732A260005
Název programu česky Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
Název programu anglicky Civil Engineering - Geotechnics and Underground Engineering
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Klíčová slova podzemní stavitelství
hornické konstrukce
environmentální a energetická geotechnika
technické odstřely
geotechnika
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.