Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, jsme na 1. místě v hodnocení škol zaměstnavateli.

Studijní program Aplikované vědy a technologie

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s platným Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO. Podstatou přijímacího řízení bude celkové posouzení předpokladů uchazeče o studium daného studijního oboru. Součástí přijímacího řízení bude:

• vyhodnocení výsledků studia na střední škole;

• písemná přijímací zkouška z matematiky;

• ověření schopnosti uchazeče studovat ve vyučovacím jazyce studijního oboru (český jazyk).

Písemnou přijímací zkoušku z matematiky bude možné prominout při splnění podmínek specifikovaných v Pravidlech přijímacího řízení. Předpokládá se prominutí písemné přijímací zkoušky v případě, kdy uchazeč absolvuje maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky nebo z chemie s prospěchem výborným nebo chvalitebným.

Profese

  • Pomocný výzkumný pracovník
  • Laboratorní specialista
  • Laborant

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0588A170003
Název česky Aplikované vědy a technologie
Název anglicky Applied Sciences and Technologies
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Klíčová slova aplikované vědy
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.