Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

O studijním programu

O STUDIJNÍM PROGRAMU
Studijní program Technická požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Ti rozšíří znalosti potřebné pro inženýrský přístup k řešení problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Budeš se moci profilovat do dvou základních oblastí požární prevence nebo požární represe.
V požární prevenci se budeš zaměřovat na získání dovedností, abys dokázal zpracovat požárně bezpečnostní řešení staveb založené jak na normovém přístupu, tak na využití inženýrských metod. Proto se naučíš využívat některé softwarové produkty pro modelování požáru a jeho využití při navrhování požární bezpečnosti. Na základě toho budeš mít nakročeno k získání odbornosti pro projektování významných staveb, u který je nutno použít v rámci hodnocení požární bezpečnosti specifických metod a postupů.
V požární represi se budeš věnovat posuzování okamžité situace při mimořádné události, stanovení postupu likvidace mimořádné události a řízení její likvidace. Získáš praktické dovednosti z postupů při řízení likvidace různých mimořádných událostí na taktické, operační a strategické úrovni umožní i využití moderního simulátoru vybraných činností při zdolávání mimořádných událostí v prostředí virtuální reality a procesů krizového řízení.

CO ZÍSKÁŠ
• Připravenost zastávat všechny funkce u v Hasičském záchranném sboru ČR
• Vzdělání umožňující získání autorizovaného technika nebo inženýra pro obor požární bezpečnost staveb

CO ZE MĚ BUDE
• Expert v oblasti požární ochrany
• Příslušník Hasičského záchranného sboru
• Projektant požární bezpečnosti staveb
• Facility manager v oblasti požární ochrany
• Risk manager

KDE NAJDU UPLATNĚNÍ
• Hasičský záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému
• Státní správa a samospráva
• Výzkumné ústavy, zkušebny a laboratoře
• Průmyslové podniky, soukromý sektor, projekční kanceláře, pojišťovnictví a další

Fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1032A020005
Název programu Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Standardní délka studia 1,5 roků
Garantující katedra Katedra požární ochrany
Garant prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Oblasti vzdělávání (zaměření) Bezpečnostní obory
Klíčová slova Požární represe
PBŘ
Požární bezpečnost
Požární prevence
Požární ochrana
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.