Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, jsme na 1. místě v hodnocení škol zaměstnavateli.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Doktorské studium v programu Ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a hodnocení variant řešení různých podnikových problémů. V rámci studia studenti také zpracovávají výzkumně odborné práce s využitím exaktních metod a přístupů k řešení témat těchto prací. Tyto práce pak mají umožnit zpracování konečné doktorské disertační práce s významným obsahem této práce orientovaným jako práce výzkumného charakteru. Zpracování této práce je vrcholným cílem doktorského studia v uvedeném oboru. Po celé studium jsou posluchači vedeni odborně fundovanými školiteli.

Profese

  • Výzkumný pracovník
  • Vedoucí pracovník na právním nebo ekonomickém oddělení
  • HR manažer
  • Akademický pracovník
  • Manažer podniku
  • Marketingový specialista
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0413D050001
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economy and Management
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra regionální a environmentální ekonomiky
Garant prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Klíčová slova analytické činnosti a metody analýzy, systémy komunikace
účetnictví, obchodní právo, finanční řízení, podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
lidské zdroje, výkonnost podniku
systémy a metody rozhodování, organizace a organizační struktury
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.