Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 10. 2009!

Vyhlášení 3. výzvy pro registraci hodnotitelů OP Výzkum a vývoj pro inovace

Vyhlášení 3. výzvy pro registraci hodnotitelů OP Výzkum a vývoj pro inovace

Vážené dámy, vážení pánové,

 

z pověření vrchního ředitele Sekce řízení Operačních programů EU Ing. Jana Vituly, bychom Vás rádi touto cestou informovali o tom, že byla dne 22. 9. 2009 vyhlášena 3. výzva pro registraci hodnotitelů Operačního Programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  Dovolujeme si Vás proto oslovit v souvislosti s hledáním vhodných hodnotitelů pro projekty předkládané do prioritní osy 1 – „Evropská centra excelence“, prioritní osy 2 „Regionální VaV Centra“ a prioritní osy 4 – „Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“.

Případní zájemci o spolupráci při hodnocení se mohou registrovat v Centrální databázi hodnotitelů na níže uvedené webové adrese, a to do uzávěrky databáze pro tuto výzvu dne 30. 10. 2009.

http://cdh.msmt.cz/OperProgVaVpI.aspx

V současné době poptáváme následující typy hodnotitelů:

Prioritní osy  1 a 2:

1)      experty na posuzování aplikačního / inovačního potenciálu předložených projektů (ideálně odborníky s praxí z aplikovaného výzkumu, z firemního výzkumu, odborníky v komercializaci VaV, experty, kteří se pohybují na rozhraní akademického a firemního prostředí),

 

2)      experty na posouzení finanční udržitelnosti projektů (tj. experty, kteří mají zkušenost s ekonomikou a rozpočtováním velkých projektů, ideálně z prostředí výzkumných organizací, a rovněž odborníky, kteří se orientují v pořizovacích cenách výzkumných zařízení; ideálně bývalé kvestory nebo ředitele výzkumných ústavů),

 

3)      stavebně technické experty, ideálně také se znalostí nízkoenergetické problematiky (není podmínkou, ale výhodou).

 

Prioritní osa 4:

 

1)      Experty na hodnocení věcné kvality projektu (odborníci se zkušeností výzkumné, inovační nebo pedagogické činnosti, popř. s praktickou zkušeností v oblasti regionálního rozvoje nebo lidských zdrojů, a zároveň mající zkušenost s hodnocením projektů v relevantní oblasti)

 

2)      Experty na hodnocení stavebních/investičních a technických aspektů projektů (odborníci na územně plánovací a stavebně právní otázky, ceny nemovitostí, projektování a realizaci staveb včetně stavebních rozpočtů, odborníci na nízkoenergetické budovy)  

 

 

Předpoklady způsobilosti pro jednotlivé typy hodnotitelů a další relevantní informace jsou k nalezení na následující webové adrese:

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pozadavky-na-hodnotitele-op-vavpi-a-jejich-registrace-1

 

 

Splnění předpokladů způsobilosti musí zájemce o hodnocení doložit profesním životopisem, který se vkládá přímo do webové aplikace při registraci. Hodnotitelé podléhají pravidlům nestrannosti a mlčenlivosti, tzn. osoby zapojené do realizace nebo přípravy některého z projektů předkládaného v dané výzvě, jakož i osoby jakýmkoliv způsobem podjaté, nesmějí být hodnotitelem pro danou výzvu.

 

Práce hodnotitelů je, na poměry českého výzkumného prostředí, relativně nadstandardně honorována, a to úměrně míře odpovědnosti jejich práce.

 

Budeme velmi vděční, pokud budete tuto informaci šířit dále všem relevantním odborníkům.

 

Obecné informace o celém Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou k nalezení na následující webové adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

 

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na mne (Veronika.Czesana@msmt.cz, tel.:  234814178), nebo na kolegu, pana Lukáše Haupta (Lukas.Haupt@msmt.cz, tel.: 234814167).

 

 

Děkuji předem za spolupráci.

 

S pozdravem,

 

 

 

Veronika Czesaná

 

Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Křižíkova 34/148,

186 00 Praha 8

 

Vloženo: 25. 9. 2009
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět